OCW klem in lumpsum

Nieuws | de redactie
15 mei 2013 | OCW kan de Kamer niet genoeg informeren over bereikt beleid. De Rekenkamer noemt het een van de ministeries die “beperkt informeren of Nederland waar voor het belastinggeld krijgt.” En de Rekenkamer weet ook hoeveel ons land verdient aan de ellende van de Grieken.

In zijn analyse van de jaarverslagen van de ministeries jaren constateert de Algemene Rekenkamer “telkenmale dat ministers de Tweede Kamer in hun jaarverslag onvoldoende informeren over de resultaten van het beleid. De Kamer ontvangt van de ministers weinig informatie wanneer het beleid door gemeenten of provincies wordt uitgevoerd, wanneer de verantwoordelijkheid over het beleid onder meer dan een minister valt en wanneer beleidsdoelen ver in de toekomst liggen.”

“Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor veel onderwijsdoelen. Als gevolg van de lumpsumfinanciering krijgt de Kamer van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geen inzicht hoe effectief zij is met de inzet van een groot deel van het onderwijsbudget.”

Ministers weten het zelf nauwelijks

De belofte van het kabinet om via de systematiek van ‘Verantwoord begroten’ hierover juist wel veel helderder verantwoording af te leggen “wordt nog niet waargemaakt. De begrotingen van ministeries bieden minder informatie dan voorheen over ambities en beleidsinzet van ministers.”

Het kan nog opmerkelijker. “Ministers blijken zelf maar beperkte informatie te krijgen of hun budget effectief besteed is,” stelt de AR enigszins verbaasd vast. De ambtelijke informatie aan de ministers zelf is blijkbaar al ontoereikend voor bewindslieden om beleid en doelstellingen markant te formuleren.

Leren van Amarantis

De organen die op afstand staan van de rijksdienst roepen eigen vragen op. “De kwaliteit van de bedrijfsvoering bij organisaties die uiteenlopende publieke taken op afstand van de rijksdienst uitvoeren is voor de Tweede Kamer niet duidelijk. Vanuit de rijksbegroting ontvangen deze organisaties jaarlijks circa Euro 85 miljard. Aanvullend hebben zij uit premies en tarieven circa Euro 48 miljard aan inkomsten.” De Rekenkamer meldt dat na “recente ‘ongelukken’ zoals bij Onderwijsgroep Amarantis wordt gewerkt aan beter financieel beheer, verantwoording en toezicht bij (semi)publieke instellingen.”

Binnen OCW gaat het wel beter, meldt de AR. Verbeteringen in de bedrijfsvoering worden zichtbaar en men “heeft in 2012 veel aandacht geschonken aan het verbeteren van de bedrijfsvoering, met name voor wat betreft het inkoopbeheer.”

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijft een zorgenkind. Men heeft de zaken daar nog steeds niet “op orde: voor Euro 28 miljoen euro aan subsidies is niet duidelijk of ze volgens de regels besteed zijn.”

Kruimels voor Hellas

Er blijkt meer niet duidelijk. En soms ineens erg duidelijk. Nederland verdient genoeg aan zijn noodleningen aan Griekenland om winst daarop aan de in diepe economische depressie verkerende Europese broeders in Hellas over te maken. Hoe groot die winst is  kan de DNB het kabinet echter niet melden. 

De Rekenkamer meldt droogjes: “Nederland heeft Euro 13 miljoen rentewinst aan Griekenland teruggegeven. Het Ministerie van Financiën beschikt niet over gegevens van De Nederlandsche Bank waaruit blijkt of dit ook de daadwerkelijk gerealiseerde winst was. De juistheid van dit bedrag is daarom niet controleerbaar.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK