Ook alfa nodig bij klimaat

Nieuws | de redactie
23 mei 2013 | Sociale en geesteswetenschappen moeten een grotere rol krijgen in het onderzoek naar klimaatverandering, vindt de LERU. Zo kan onderzocht worden wat de consequenties zijn van het duurzaamheidsbeleid in Europa en hoe nieuwe ontdekkingen optimaal toe te passen.

De League of European Research Universities (LERU) is een consortium van 21 gerenommeerde Europese  onderzoeksuniversiteiten, waaronder de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en  Universiteit van Amsterdam. LERU is met een voorstel gekomen hoe binnen  het klimaatonderzoek van grote EU-programma Horizon 2020 ook alfa en gamma disciplines betrokken kunnen worden.

Meer dan dijkverhoging

Reageren op de klimaatverandering is niet alleen een zaak van infrastructurele aanpassingen zoals het verhogen van een dijk, of technische innovaties zoals het implementeren van duurzame energie. Integendeel, geven de schrijvers van het advies aan, het is een complex proces van sociale transformaties die goed bestudeerd moeten worden. De bijdrage van de sociale en geesteswetenschappen is cruciaal voor het begrijpen van deze processen van verandering.

Volgens de opstellers van het rapport moet ethiek centraal komen staan. Bij een duurzaam Europa hoort namelijk ook de discussie over hoe mensen met elkaar en hun omgeving omgaan. Daarbij is ethiek een functioneel instrument om te bepalen hoe overheden en bedrijven zich verantwoordelijk moeten gedragen. Dit kan tevens helpen de kloof te overbruggen tussen de grondrecht van vrijheid en praktische vragen van de consument.

Multidisciplinaire aanpak

LERU pleit ervoor om het onderzoek zoveel mogelijk multidisciplinair aan te pakken, waarbij thema’s als de ethiek en andere wetenschappelijke terreinen voortdurend met elkaar communiceren. Dat kan leiden tot beter begrip voor de problemen die in de samenleving zouden kunnen ontstaan bij nieuwe ontdekkingen en onderwerpen op het gebeid van het klimaatonderzoek.

In het klimaatonderzoek wil men zo verschillende discoursen bij elkaar brengen, zodat het begrip duurzaamheid beter tot zijn recht komt en betere politieke besluitvorming mogelijk wordt. Volgens de LERU zal er dan meer aandacht zijn voor de culturele, politieke en maatschappelijke consequenties voor het duurzaamheidsbeleid.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK