Regeling leerwerkplekken weg

Nieuws | de redactie
27 mei 2013 | OCW heeft samen met staatssecretaris Weekers de fiscale regeling om bedrijven te compenseren voor leerwerkplekken geschrapt. Deze zal worden vervangen door subsidies. Het MBO, HBO en promovendi ondervinden daar nadeel van, vooral in de alfa, zorg en onderwijssectoren.

Bedrijven hebben na 1 januari 2014 geen recht meer op een regeling waarin ze financieel gecompenseerd worden, omdat ze werkplekken aanbieden aan studenten van het MBO en HBO. Het raakt ook promovendi die onderzoek doen op een universiteit of onderzoeksinstituut.

De WVA-regeling wordt vervangen door een gerichte subsidie. Deze subsidie zal zich meer richten op groepen in een kwetsbare positie in verband met jeugdwerkeloosheid of sectoren waar er sprake is van knelpunten in de personele bezetting. Zo wordt een flink deel van de besparing verschoven naar de invulling van het Techniekpact. 

Oneigenlijk gebruik

 Met deze ombuiging  wil de minister niet het oogmerk van deze regeling wijzigen, zo meldt zij. De bestaande regels noemt OCW “onbeheersbaar, omdat de uitgaven van  €200 naar  €400 miljoen gestegen zijn de afgelopen 5 jaar, onder andere door oneigenlijk gebruik.” Voor het kabinet staat “het belang van een financiële prikkel voor bedrijven die leerwerkplekken aanbieden als een paal boven water. Daarom wordt de afdrachtvermindering onderwijs nu vervangen door een gerichte subsidieregeling, waarmee ook de route voor oneigenlijk gebruik wordt dichtgeschroeid.” Dit was in het regeerakkoord al opgenomen.

Uit een rapport uit 2012 dat was opgesteld door Regioplan, is gebleken dat de regeling ondoorzichtig is en dat er oneigenlijk gebruik van gemaakt wordt. Voor de belastingdienst is het lastig te bepalen of de werkplek voor studenten of promovendi daadwerkelijk de gewenste kwaliteit heeft om een bijdrage te leveren aan de onderwijsdoelstellingen.

Ook merkte het ministerie dat er sprake was van een “wildgroei van gebruik van de regeling.” Bussemaker wijst er op dat “adviesbureaus de AV onderwijs actief ‘verkopen’. Daarbij gaat het volgens de onderzoekers vooral om financieel gewin en niet om de onderwijskundige inhoud van trajecten.”

Gerichte subsidie

Er wordt nu wel €200 miljoen gereserveerd voor een nieuwe subsidieregeling. De groep waar dit voor bestemd is wordt ingeperkt ten opzichte van de WVA-doelgroepen. De subsidie blijft nog wel bestaan voor hbo-studenten die een technische opleiding volgen, maar vervalt voor hbo-studenten met een opleiding in de economie, zorg en onderwijs.

Ook voor MBO-studenten die een voltijdstudie volgen en een leerwerkplek hebben is er geen subsidie meer beschikbaar. De reden voor OCW is, dat een dergelijk studietraject niet noodzakelijk is voor het behalen van een diploma. Voor deeltijd-MBO studenten die hun studie grotendeels behalen door in een bedrijf te werken is deze nieuwe subsidie wel beschikbaar.

Daarnaast is de nieuwe regeling ook bedoeld voor werknemers die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een onderzoeksinstituut om zich verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper.

Effect op de jeugdwerkeloosheid

D66-Kamerlid Van Meenen heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van dit voorstel en wil weten of de versobering geen negatieve effecten heeft, gezien de scherp oplopende jeugdwerkeloosheid en wil weten wat het effect is op het Lang Leven Leren Programma.

De minister geeft daarop het volgende antwoord: “Voor de regeling praktijkleren is komende jaren 200 miljoen euro beschikbaar. Het budget zal gerichter worden ingezet en is beschikbaar voor bedrijven die samen met onderwijsinstellingen een goed voorstel voor praktijkleren indienen.

De nieuwe subsidieregeling richt zich vooral op de groepen in een kwetsbare positie waar bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid een groot probleem is, op sectoren waarin knelpunten in de personele voorziening wordt verwacht en op wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor onze kenniseconomie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK