Rehn maant tot kennis

Nieuws | de redactie
29 mei 2013 | Ons land moet investeren in kennis “om het toekomstige groeipotentieel van Nederland te versterken.” Ook bij meer ‘consolidatiemaatregelen’ in de begroting moeten voor R&D en innovatie “inspanningen, cruciaal voor een evenwichtig aanpassingsproces” gedaan worden, manen Rehn en Van Rompuy.

Herman van Rompuy en Eurocommissaris Olli Rehn zijn niet mals over de voornemens en feitelijke prestaties van ons land. Mooie plannen en ijverige beloften nemen zij niet meteen voor waar meer aan.

Dat formuleren zij onder meer zo: “De Raad is van oordeel dat de door de autoriteiten geplande begrotingsinspanning niet zal leiden tot een daadwerkelijke correctie van het buitensporig tekort tegen 2014. Mogelijke aanvullende consolidatiemaatregelen die in het stabiliteitsprogramma waren opgenomen, zijn voorlopig ingetrokken en zouden hoe dan ook ontoereikend zijn. Nederland dient aanvullende maatregelen te nemen om het nominale tekort van de overheid in 2014 op duurzame wijze onder de drempel van 3% van het bbp terug te dringen.”

Cruciale inspanningen

Wat zij al eerder aan ons land hebben aanbevolen zeggen zij voor 2014 nu met nog meer nadruk: investeer in kennis. “Om het toekomstige groeipotentieel van Nederland te versterken is het van het grootste belang dat bij de vereiste consolidatie om het buitensporig tekort duurzaam te corrigeren en de MTD op korte tot middellange termijn te halen, groeibevorderende uitgaven buiten schot blijven.”

“Met name inspanningen ter bevordering van innovatie en onderzoek, waaronder fundamenteel onderzoek, zijn cruciaal voor een evenwichtig aanpassingsproces. Dit zou niet alleen gunstig zijn voor het economisch herstel, maar zou ook innovatie en menselijk kapitaal, het concurrentievermogen en de groeivooruitzichten op middellange en lange termijn ten goede kunnen komen.”

Topsectoren, ja maar

De beleidsdaden van Maxime Verhagen krijgen post factum nog een pluim uit Brussel. De aanpak met de topsectoren heeft verbindingen en dynamiek gebracht waar volgens de Europese Raad Nederland bepaalt behoefte aan heeft. “Er is substantiële vooruitgang geboekt bij de uitvoering van de aanbeveling van 2012 over innovatie en de banden tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Het bedrijfslevenbeleid “Naar de top” met zijn sectorale aanpak voor publiek-private samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs (zogeheten topsectoren), verkeert thans in de implementatiefase.”

Maar ook hier herhaalt Van Rompuy via Rehn nog eens een strategisch advies waar hij al eerder aan hechtte: “Afgezien van sectoraal innovatiebeleid is het van belang om horizontaal onderzoeks- en innovatiebeleid te voeren en de publieke financiering voor niet-geoormerkt fundamenteel onderzoek op een adequaat niveau te houden.” Topsectoren mogen dus geen alibi zijn om ander, curiosity driven onderzoek te laten verkommeren.

9 lidstaten extra gemaand

Commissiepresident Jose Manuel Barroso bracht de grote lijnen van de beleidsadviezen aan de landen nog eens bijeen en onderstreepte ook de impulsen voor groei door kennis en investering in menselijk kapitaal. “This year’s recommendations call on all countries to be more ambitious when it comes to growth-boosting economic reforms. Greater efforts are needed to create conditions that favour business development. Member States must do more to complete the Single Market in areas such as energy, transport and services. Several of our recommendations address issues such as energy prices, broadband development, competition in the services sector and also red tape.”

“We also need to spend smartly on research and innovation to create the jobs of the future. We have asked 9 Member States to step up their efforts on this front, which will also help the European Union as a whole to catch up with its key competitors worldwide.”

Investeer in jongeren

“But to tackle the jobs crisis more directly, other measures are needed, and we address these in many of our recommendations. In the first place, labour market reforms, which are the best way to kick-start job creation.”

“This will be particularly helpful for the young and the long-term unemployed, who have difficulty breaking into the jobs market. We have recommended that 20 Member States step up their action on this front by putting in place active labour market policies – for example, by beefing up public employment services, so they can provide personalised guidance for those seeking work, or by putting in place the Youth Guarantee, based on the Commission proposal already agreed by Member States.”

“But here the key is implementation. We need to conclude the MFF negotiations so that we can implement a €6 billion Youth Employment Initiative in the next budget, which can provide important support to Member States on this point.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK