Slechte deal voor studenten

Nieuws | de redactie
29 mei 2013 | Premier Rutte vindt dat studenten “een slechte deal krijgen” in Nederland. Het leenstelsel moet dat radicaal veranderen, want “zo krijgen we wel geld voor kwaliteit” en de student kan die onderwijskwaliteit ook eisen dan, zei hij tegen de LSVb en ScienceGuide.

De LSVb bood haar ‘Lieve Jet’ brieven aan de minister van OCW aan. Zij reageerde begripvol, maar ook inhoudelijk onwrikbaar. Haar brief aan de allereerste briefschrijver – ook op ScienceGuide gepubliceerd – moedigde aan niet te somberen. Maar zij wilde wel de dialoog voortzetten en briefschrijver Yanick beloofde een reactie op haar antwoord, mede namens zijn zusje dat nog wil gaan studeren.

Onderzoek is echt top

Toen de minister vertrokken was van het Binnenhof, kwamen de studenten de premier tegen. Met ontspannen vuur ging ook hij met hen het debat aan over het kennisbeleid en de toekomst van de beurzen. Meteen greep hij terug op zijn ervaringen en inzichten die hij had gewonnen uit zijn tijd als OCW-bewindsman en uit zijn band met de studenten sindsdien.

Over het leenstelsel zei hij de LSVb’ers zonder omhalen: “Jullie vinden dat niet leuk, dat snap ik best. Maar ik ben het niet eens met jullie opvatting.” Rutte’s benadering is ingegeven door zijn visie op het hoger onderwijs en ons land op langere termijn, zo gaf hij scherp aan.

“Als staatssecretaris van HO op OCW vond ik al, dat jullie een slechte deal krijgen. Studenten moeten het beste krijgen, maar krijgen ze dat ook? Wat betreft het onderzoek is het wel duidelijk. Het is echt top wat daar in Nederland gebeurt, op heel veel terreinen. Wat dat betreft zit je als studenten gewoon goed hier. Je leert hier van de besten in het vak.”

Massale hoorcolleges

“Bij het onderwijs is het een stuk kritischer. Studenten worden in het HBO en WO opgevangen als een grote massa, niet als individu, als talent. Massale hoorcolleges in plaats van inspirerende werkcolleges met de beste mensen in het vak. Terwijl die hier in ons land wel degelijk actief zijn. Jullie moeten ook gewoon meer contacturen kunnen krijgen.”

Rutte onderstreepte dat hij dat “als staatssecretaris al echt anders wilde.” Hij erkende ook dat HBO en WO hiervoor beduidend meer geld moeten kunnen vrijmaken. “Dat geld is er niet zomaar. Tenzij we serieus naar de studiefinanciering kijken. Ik wil hier de beste deal voor studenten bereiken.”

De LSVb hield Rutte daarop direct voor, dat een HO-investering langs die route dan wel, de  facto, ten koste van de student zou gaan. Niet elke student zou soepel, moeiteloos kunnen lenen. Rutte was hier veel optimistischer. “Je kunt toch veel soepeler afbetalen in het nieuwe stelsel?”

Dan ga je toch lekker lenen?

De premier kreeg daarop een serie voorbeelden voorgelegd vanuit de studenten die toch minder gunstig was. Hij hield niettemin vast dat de problematiek vanzelf opgelost zou zijn in het nieuwe stelsel. “Dan ga je toch lekker lenen?” zei hij een 17-jarige scholier die zich zorgen maakt over zijn perspectief.

Voor Rutte is de crux dat hij fors wil investeren in kennis en hoger onderwijs, maar hij geen lange termijn bron voor die middelen vindt. De afschaffing van de basisbeurs biedt hier de creatieve route. Het geld uit de beurzen wil het kabinet steken in kwaliteit. De leningen vullen op termijn het gat dat ontstaat bij de HO-deelnemers, de studenten.

Geen bezuiniging

De studenten vroegen uiteraard door. De premier zei dat het geld dat vrij zou komen in het HBO en WO geïnvesteerd zou worden. “Alles”. Nu heeft het kabinet dat zó exact niet besloten, dus dat was wel even nieuws. Rutte betrapte zichzelf direct op deze opvallende uitspraak en zei lachend: “Euhhh, alles, nou nee, veel. Een fors deel gaat naar HBO en WO. Het gaat in ieder geval naar onderwijs! Ik wil jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op het hoger onderwijs en daar moet dat geld heen.”

Rutte onderstreepte daarom nog eens met nadruk dat het leenstelsel geen bezuiniging inhield. “Dat is echt een misverstand. Het geld verdwijnt niet in de grote pot. We willen het juist investeren in de kwaliteit van het HO. Die moet omhoog. Dat is het doel dat verbindt wat de studenten willen met wat wij willen door het leenstelsel in te voeren. Hoe we anders extra geld investeren daarin weet ik ook niet. Dat wordt dan heel moeilijk.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK