Vrouw aan top Fontys

Nieuws | de redactie
22 mei 2013 | Nienke Meijer wordt de nieuwe collegevoorzitter van Fontys. Zodra een bestuurslid is gevonden voor haar huidige plaats in het CvB, treedt zij aan als de opvolger van Marcel Wintels.

Voor de Raad van Toezicht zijn twee argumenten van groot belang geweest, zo blijkt uit de mededeling over de benoeming van een zittend bestuurslid tot de nieuwe voorzitter. Een reeks interne gesprekken gaf aan, dat Meijer over een groot intern draagvlak beschikt binnen de organisatie. Tevens hecht de RvT eraan, dat de beleidsvoering bij Fontys gekenmerkt wordt door stabiliteit. Men wil “koersvast door gaan op de enkele jaren geleden door Fontys ingeslagen weg, met focus op kwaliteit en eigenaarschap op alle niveaus.”

Vrouw uit mediawereld

Nienke Meijer heeft een voor de HBO-top opvallende achtergrond. Tot haar komst naar Fontys vier jaar geleden was zij actief in het bedrijfsleven, meer in het bijzonder in het management van de mediasector. Ze werkte sinds 1989 in de kranten- en uitgeefwereld, bij VNU, die later overging in Koninklijke Wegener NV.

Meijer doorliep de functies van senior marketing manager Intermediair Weekblad, directeur van kabelkrant TV Gazet, adjunct-directeur Dagblad de Limburger en directeur/uitgever van het Eindhovens Dagblad. Uiteindelijk werd zij chief marketing officer en groepsdirecteur consumentenmarkt in het directieteam van Wegener.

Binnen het Fontys-bestuur was zij in het bijzonder belast met de portefeuilles die verbonden zijn met het onderwijs en studentenzaken. Bovendien was zij bestuurlijk primair verantwoordelijk voor de instituten van de hogeschool in de domeinen Economie, Techniek en Kunsten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK