Aanspreken op open mind

Nieuws | de redactie
18 juni 2013 | In Sirius projecten kunnen vooral de docenten in het HBO ook zelf excellentie verwerven. Bij de HvA heeft men de geringe uitwisseling tussen docenten onderling met behulp van de honours programma’s voor studenten zeer creatief aangepakt: Liberal Arts voor de leraar.

In het best practices boek dat op de Dag van de Excellentie gepresenteerd wordt vertelt Ivena van Nynatten (HvA programmamanager Excellentie bij Economics & Management) hoe de hogeschool de eigen professionele ontwikkeling van haar docenten via Sirius net zulke impulsen weet te geven als dat voor de studenten al bedoeld was. Dat draagt bij aan een nog steviger cultuurverandering in de organisatie dan met de excellentie projecten voor de studenten op zich al in gang is gezet.

Visie en nieuw handelen

De hogeschool benut de workshops ‘Theorie U in het krachtenveld van de organisatie’ daarvoor en leert de deelnemers de potentie van vrije ruimte in samenwerkingssituaties met studenten en met collega’s daarin kennen. Zij weten dan hoe zij een creatieve vrije ruimte kunnen creëren en hebben een beeld van wat die ruimte bedreigt.

Zij begrijpen wat het betekent in hun organisatie te werken met een open mind, open heart en open will en kennen de daarbij horende vaardigheden en ontwikkelingsstappen. Ook weten zij hoe visie kan worden omgezet in nieuw handelen. Zij zijn in staat te leren van de toekomst.

Voor welk probleem was deze best practice voor uw hogeschool een oplossing en impuls?

In de huidige praktijk worden goede ervaringen van docenten niet uitgewisseld. Er zijn weinig plekken of momenten om elkaar te inspireren, met name waar het betreft een verruimde visie op onderwijs en mens zijn. De Masterclass Liberal Arts geeft een impuls voor onderwijsvernieuwing en aandacht voor de student en de docent als ‘vrij mens’.

Wat heeft deze aanpak de instelling opgeleverd?

Ten eerste ontstond er communityvorming rondom het gedachtegoed van liberal arts. Daarnaast veelzijdig onderwijs, verdieping in onderwijs, nieuwe onderwijsvormen en creatieve docenten. Studenten, docenten en bedrijven leren samen als community.

Inkrimpen van protocollen

Wat heeft een dergelijke best practice de docenten opgeleverd?

Het leidt tot het stimuleren van de eigen scholing van docenten, werkend vanuit hun authenticiteit. Zij leren hierbij werken aan een individueel, vraag gestuurd project en het aanspreken van studenten op hun open mind, open heart en open will. En dat maakt het mogelijk dat zij de lessen van daar uit inrichten.

Wat heeft dat de studenten opgeleverd?

Het levert hen creatieve docenten. En de studenten werken met hen aan hun ontwikkeling als vrij mens, naast hun ontwikkeling als professional.

Worden inzichten van deze best practice gebruikt in het ‘reguliere’ onderwijs op de instelling?

Er zijn kleine veranderingen in het onderwijs door gekomen, zoals werken met kunst en meditatie. Maar ook accent op het verdiepen van het gesprek met studenten, niet nadruk op het rationele. Men is gaan werken aan het creëren van onderwijs in de geest van Liberal Arts en deelnemende docenten initiëren daarbij een community of Liberal Arts op de hogeschool.

Welke organisatorische eisen zijn er aan de invulling van deze vorm van best practice?

De hogeschool-organisatie faciliteert de docenten bij hun scholingsbehoefte en reflectie. Het inkrimpen van protocollen en regels en het creëren van vrijheid voor docenten is daarbij nodig. Ook stimuleren we de rationele, emotionele en cognitieve ontwikkeling van studenten en docenten. Er wordt met hoofd, hart én handen gewerkt.

Uit de Sirius-publicatie ‘Op koers met excellentie’ (door: Martijn de Graaff, BureauQ)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK