Amsterdam winnaar Webranking HO

Nieuws | de redactie
20 juni 2013 | De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hebben de beste websites van het hoger onderwijs. Het HBO maakt technisch een markante inhaalslag. Dat blijkt uit de opmars van Inholland en de kleine hogeschool Iselinge. In het WO scoren Tilburg en Groningen hoog.

Tijdens de Dag van de Excellentie in Nijmegen zijn de winnaars van de beste websites in het hoger onderwijs bekend geworden.

Top 3 van beste websites van de universiteiten:

  1. Universiteit van Amsterdam
  2. Universiteit van Tilburg
  3. Rijksuniversiteit Groningen

Top 3 van beste websites van de hogescholen:

  1. Hogeschool van Amsterdam
  2. Hogeschool Inholland
  3. Iselinge Hogeschool

De benchmark van websites van het hoger onderwijs wordt traditiegetrouw aan het einde van het academisch jaar gepresenteerd. In deze benchmark worden de websites van alle hoger onderwijs instellingen beoordeeld op de inhoud, gebruikersgemak, vormgeving, social media activiteit en techniek.

De volledige ranking van alle HO-instellingen op deze criteria vindt u hier. Strategy on Demand en ScienceGuide willen het hoger onderwijs zo jaarlijks aanmoedigen en scherp houden bij het op peil houden en blijvend innoveren van de kwaliteit van hun leven in de virtuele wereld.

Inhaalslag HBO

Opmerkelijk is in 2013, dat de HBO instellingen een inhaalslag gemaakt hebben op het gebied van techniek, ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze prestatie zorgt ervoor dat, samen met hun traditionele voorsprong in vormgeving en gebruik van social media, de hogescholen oppermachtig zijn in de top 10 van beste websites. Hiermee hebben zij de raad van de voorgaande edities van de benchmark van HO websites opgevolgd.

Het is opvallend hoe de ontwikkeling binnen het HO zich volgens de benchmark voltrekt. Stonden voorheen de universiteiten zwaar in de top tien, nu is alleen de UvA nog van dat topniveau, met de UvT op 8. Het HBO haalt de academische collega’s kwalitatief in. Sommige universiteiten zakken zelfs fors: de VU en de Utwente gaan 20 en 19 plaatsen omlaag in de volledige HO-ranking van 54 instellingen.

Gunstig is het beeld bij een reeks instellingen die zich duidelijk iets gelegen hebben laten liggen aan de constructief-kritische analyses van de eerdere Webrankings. De hogeschool Iselinge is de onbetwiste kampioen verbeteraar. Met een stijging van 46 plaatsen komt zij op 3 in het HBO en 4 in het totaal. Ook Inholland laat zien dat de omslag van deze hogeschool ten goede doorwerkt. De stijging van 7 naar 2 in het HBO is opmerkelijk, zeker als men kijkt hoe grote en complexe collega-hogescholen  het veel minder sterk doen. Dat geldt voor bijvoorbeeld de HAN, Windesheim en de Hanzehogeschool.

‘Wat vindt u zelf?’

Aanvullend in het onderzoek van dit jaar was de vragenlijst aan de onderwijs instellingen zelf. Hierin werd gevraagd naar de perceptie van de instellingen van hun eigen websites. Hieruit kwam naar voren dat de meeste hoger onderwijs instellingen zichzelf hogere scores geven dan de respondenten in het onderzoek. Daarnaast wordt er aangegeven dat veel van de online content wordt gemaakt door de webredactie. Er liggen grote kansen op het gebied van co-creatie, waarbij samen met docenten en studenten kleur en gezicht kan worden gegeven aan de online aanwezigheid van de instelling.

Ten opzichte van vorig jaar waren de adviezen uit dit onderzoek merkbaar ter harte genomen. Vorig jaar bepleitte de benchmark, dat er moest worden gewerkt aan de techniek bij HBO instellingen en aan de vormgeving van de websites. Hier is zeer goed op gereageerd want de scores met betrekking tot techniek zijn aanzienlijk hoger. Mooie voorbeelden van instellingen die sprongen hebben gemaakt met betrekking tot de vormgeving zijn de nieuwe websites Avans Hogeschool en – opnieuw – Iselinge.

Als u de gehele ranking van de hoger onderwijsinstellingen wilt bekijken, klik dan hier. Voor overige vragen en/of acties kunt u contact opnemen via benchmark@strategyondemand.nl of bellen naar 0652474598.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK