Dagboek Silicon Valley 4

Nieuws | de redactie
26 juni 2013 | Na een bezoek aan Singularity University waar “outside-the-box-denken” en multidisciplinariteit centraal staan zit de reis van de Gelderse kennis-sector er op. “We weten nu dat we net als hier in Silicon Valley een droom moeten nastreven en het vervolgens ook gewoon moeten durven en doen.”

“Cisco is een bedrijf met 48 miljard omzet, 65.000 mensen in dienst en dat jaarlijks 5,5 miljard besteedt aan R&D. Het bezoek aan Cisco illustreerde de impact van internet op ons dagelijks leven en de mogelijkheden die er nog komen als je je realiseert dat 99 % van de wereld nog niet is verbonden met het internet. Door in de toekomst niet alleen mensen met elkaar te verbinden, maar ook auto’s, machines en andere apparaten, kan veel meer op afstand worden bediend en georganiseerd.

Cisco heeft nu al voor haar eigen medewerkers in de Verenigde Staten een systeem opgezet waarbij healthcare wordt aangeboden op afstand. Je hoeft niet meer naar het ziekenhuis toe voor een onderzoek, maar de specialist wordt in de spreekkamer van de huisarts via een videoverbinding er bij gehaald om gezamenlijk de diagnose te stellen. Een deel van de onderzoeken vinden plaats in de eigen omgeving en als je dan alsnog in het ziekenhuis komt, kom je al binnen met veel informatie, waardoor het verblijf in het ziekenhuis kan worden verkort.

Bijzonder is dat we in Nederland in tegenstelling tot veel andere landen al de infrastructuur hebben om deze toepassingen in te voeren. Overigens bleek ook dat satellietcommunicatie de toekomst zal zijn.

Exit-strategie voor start-ups
De introductie door Arthur van Hoff van Redpoint Ventures legde de verschillen bloot tussen de VS en Nederland. Ook werd duidelijk dat het stimuleren van start-ups vooral is gericht op snelle exit-strategie, waarbij vooral de grote firma’s de start-ups opkopen. De start-ups vormen daarmee ook een deel van de R&D van de grote firma’s. Ook opvallend is dat de start-ups in Silicon Valley vooral zijn gericht op elektronische toepassingen. Waar bijvoorbeeld het eten vandaan komt en dat dit ook geproduceerd dient te worden, lijkt uit het oog te worden verloren.

Het bezoek aan de fabrieken van Tesla illustreerde dat het nog steeds mogelijk is een (auto)industrie van nul af aan op te zetten. Tesla mikt nu op een productie van 20.000 auto’s in 2013 (model S). Deze komen ook op de Nederlandse markt. Vandaag wordt het hoofdkantoor voor Europa in gebruik genomen in Amsterdam. 


Big Data voor innovatie van de toekomst

De dag werd afgesloten met een bezoek aan de Singularity University op het NASA research park, vlak naast de oude hangar die ooit is gebouwd voor de Zeppelin. Het is niet een echte universiteit, maar een zomerschool waar elk jaar 80 studenten uit 35 landen, geselecteerd uit 4000 aanmeldingen, worden meegenomen in het proces van het vinden van technische oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Daarbij leren de studenten outside-the-box denken  maar vooral ook interdisciplinair samen te werken. Met name dat laatste zal een belangrijke trend worden in innovatie en ook een belangrijke opgave voor het moderne onderwijs worden. De tijd van het klassikaal lesgeven zal voorbij gaan.

Geschetst werd ook dat de technische ontwikkelingen op dit moment heel snel gaan en dat vooral bijvoorbeeld de informatie die beschikbaar komt van het menselijk DNA voor een revolutie kan zorgen. Als je de handleiding van mensen leert kennen, kan je ze veel beter individueel helpen als ze bijvoorbeeld ziek worden. De hoeveelheid data die beschikbaar komt is indrukwekkend. Op dit moment wordt er elke 10 minuten even veel data in de wereld vastgelegd als dat er vanaf het begin van de mensheid tot het begin van de deze eeuw is vastgelegd. Het combineren van al deze data kan een bron zijn van veel innovaties van de toekomst.

Deze reis heeft de deelnemers van de groep geïnspireerd tot een actieprogramma dat de komende maanden zal worden uitgewerkt. De eerste afspraken over concrete samenwerkingen tussen bijvoorbeeld bedrijven en onderwijsinstellingen zijn vandaag gemaakt. Met een berg aan inspiratie en een lijst met concrete acties keren we terug naar Gelderland. We weten nu dat we net als hier in Silicon Valley een droom moeten nastreven en het vervolgens ook gewoon moeten durven en doen.”

Eerdere afleveringen van dit reisdagboek vindt u hier (Deel 1), hier (Deel 2) en hier (Deel 3).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK