Kabinet schuift bij leenstelsel

Nieuws | de redactie
7 juni 2013 | Minister Bussemaker stelt het doorvoeren van een leenstelsel in de bachelor met een jaar uit. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil daarmee tegemoet komenn aan HO-koepels, instellingen en studenten.

Bussemaker heeft besloten om de basisbeurs in de bachelorfase een jaar later af te schaffen zodat scholieren een jaar extra de tijd hebben om zich erop voor te bereiden. Ook grijpt de bewindsvrouw in in de periode waarin eventuele studieschulden moeten worden afgelost. Deze gaat van vijftien naar twintig jaar, waardoor het maandelijks af te lossen bedrag fors daalt.

Aanleiding voor de wijzigingen vormen de conclusies van Het Sociaal Cultureel Planbureau van een analyse van een mogelijk leenstelsel. Dit zal volgens het SCP weliswaar niet leiden tot fors minder jongeren die willen gaan studeren, maar er zijn wel verschillende zogeheten gedragseffecten die de aandacht verdienen van beleidsmakers. Bij sommige groepen studenten zijn effecten van een leenstelsel risicovoller dan bij anderen en het is zaak die mogelijkheden in het stelsel goed op te vangen.

In de Ministerraad van vandaag heeft het kabinet de conclusies hieruit getrokken en in een brief over het leenstelsel aan de Tweede Kamer zijn de bovenstaande maatregelen medegedeeld. Hier in spelen ongetwijfeld ook de effecten door van de gesprekken die gevoerd zijn met onder meer GroenLinks en D66. Premier Rutte zei vorige week al tegen ScienceGuide en de LSVb: “Die steun in de Eerste Kamer die is er hoor, ik maak me daar geen zorgen over.”

Eerste reacties

Ondanks het jaar uitstel blijven studentenbonden kritisch. LSVb-voorzitter Kai Heijneman: “Wij zien nu al dat veel studenten naast hun studie moeten werken om rond te kunnen komen. Met een leenstelsel zal dit alleen nog maar toenemen, wat ten koste zal gaan van de studieresultaten.”

De VSNU laat weten te hopen dat OCW alsnog zal doorgaan met de voornemens van een leenstelsel, om zo in ieder geval voldoende investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs mogelijk te maken. 

De Vereniging Hogescholen laat weten blij te zijn met het uitstel van in ieder geval een jaar voor de invoering van het leenstelsel. Voorzitter Thom de Graaf: “Goed dat het leenstelsel voor bachelors niet in 2014 ingaat. Meer tijd voor de politiek om de toegankelijkheid te borgen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK