Kamer wil opheldering

Nieuws | de redactie
6 juni 2013 | Het CDA wil van het kabinet weten waarom ondanks het Techniekpact gesneden gaat worden in een reeks bèta-technische zwaartepunten. In het bijzonder de kortingen op de nieuwe Centres of Expertise in het HBO, hun tegenhangers in het MBO en een reeks internationale centra roepen vragen op.

De HO-woordvoerder Michel Rog van het CDA heeft minister Bussemaker de volgende vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving op dit punt bij ScienceGuide.

1.            Bent u bekend met het artikel ‘OCW schendt Techniekpact’

2.            Klopt het dat de bezuinigingen op subsidies ook onderdelen van het Techniekpact treffen zoals de Centers of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap? Zo nee, waarom niet?

3.            Bent u het eens met de CDA-fractie dat deze onderdelen speerpunten zijn binnen het Techniekpact en het daarom merkwaardig is dat het net gesloten Techniekpact alweer moet worden aangepast? Temeer daar deze centra een goede beoordeling van de Review Commissie HO heeft gekregen?

4.            Wat is de reden dat u op deze onderdelen van het Techniekpact heeft bezuinigd en niet op andere onderdelen?

5.            Klopt het dat daarmee de derde tranche van de financiering vanuit OCW geheel komt te vervallen? Zo ja, waar moeten deze centra dan hun financiering vandaan halen en hun aandeel in het Techniekpact uitvoeren?

6.            Bent u het met de leden van de CDA-fractie eens dat het in het licht van het belang van innovatie en techniek reden waarom het Techniekpact is gestart, ook nog eens wordt gesneden in andere technologieinstituten?

7.            Hoe ziet u de bezuinigingen op de internationale centra in het licht van de aanbevelingen van de SER  over internationalisering?

8.            Kunt u tenslotte aangeven wat de visie is van de regering op het snijden in de subsidies, wordt daarbij gekeken naar de effectiviteit van de subsidies of alleen naar het bedrag?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK