Meer doen met Brazilië

Nieuws | de redactie
13 juni 2013 | Nu Nederland bezuinigt op internationalisering wil OCW meer nadruk leggen op het stimuleren van partnerschappen. Afspraken met Rusland en Duitsland zijn daar een voorbeeld van. De 2500 Brazilianen die naar ons land zouden mogen komen, vindt Bussemaker lang niet genoeg.

Minister Bussemaker erkende op de conferentie van de Academic Cooperation Association het belang van internationale samenwerking, zowel voor academische ontwikkeling als voor economische vooruitgang. Internationalisering draagt volgens de minister bij aan flexibiliteit, creativiteit en een open houding. De periode waarin zij zelf onderzoek deed aan het Centre for European Studies van Harvard noemde zij inspirerend van onschatbare waarde.

Verzilveren met Rusland 

Bij het verzilveren van het economische potentieel van internationalisering spelen volgens Bussemaker drie factoren een rol. Ten eerste het aantrekken en behouden van buitenlandse talenten. Tegelijkertijd is er de noodzaak tot profilering van universiteiten en hogescholen, die nadruk moeten leggen op kwaliteit en focus. De instellingen zouden daarbij heel goed voor de BRIC-landen kunnen kiezen als zwaartepunt, opperde de minister.  Als derde element noemde zij internationale samenwerking.

Bussemaker schetste hoe zij onlangs een Memorandum of Understanding met het Russische ministerie van onderwijs ondertekende, om het pad naar intensiever verkeer te banen voor hoger onderwijsinstellingen in beide landen. Met Duitsland is een gezamenlijke internationaliseringsagenda opgesteld. Er komen beurzen voor Nederlandse studenten die in Duitsland willen studeren en het accrediteren van Nederlands-Duitse  joint degrees  wordt vereenvoudigd.

Meer met Roussef

De recent gesloten overeenkomst die er toe zou leiden dat 2500 Brazilianen hier kunnen komen studeren, vindt de minister nog niet genoeg. Binnenkort gaat zij naar Brazilië om te bekijken of er meer samenwerking mogelijk is in het kader van het grootscheepse Science without Borders programma van president Dilma Roussef.

Om munt te slaan uit internationalisering is volgens Bussemaker is een duidelijke langetermijnstrategie nodig voor universiteiten, hogescholen en overheid. Ze noemde in dat verband ook beleid op het gebied de internationale aspecten van open access. Dit is een beleidsthema, waar nu ook aan wordt gewerkt.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK