Nieuw perspectief voor brede school

Nieuws | de redactie
19 juni 2013 | Als ontwikkelaar van brede scholen werkte Anne van der Kooi jarenlang in het veld. Als lector in Rotterdam is hij nu bezig met het ontwikkelen van een nieuw perspectief voor dat onderwijsconcept. “Volgens mij is dat de opzet van het HBO: praktijk en theorie met elkaar verbinden en vice versa.”

In zijn openbare les aan de Hogeschool Rotterdam doet Anne van der Kooi uit de doeken wat hij als toekomst ziet voor dat concept brede school. “In brede scholen zouden leercontexten gecreëerd moeten worden die kinderen als betekenisvol ervaren. ‘Betekenisvol’ heeft hier een neurobiologische betekenis en houdt in dat alle nieuwe informatie die aan een kind wordt aangeboden, zo veel mogelijk zou moeten aansluiten bij wat een kind al weet.”

Diffuus geworden begrip

Volgens Van der Kooi is het begrip brede school in de voorbije jaren diffuus geworden en is deze toe aan een nieuw perspectief en invulling. “Het nadenken over de brede school zou zich volgens mij moeten richten op het tot stand brengen van een curriculum voor de brede school, dat onderscheidend is ten opzichte van het reguliere basisonderwijs.”

“Een goed opgezet curriculum met een heldere onderwijsvisie, goed beschreven didactische werkvormen en concrete leerdoelen, biedt de mogelijkheid om structureel en periodiek de effectiviteit van de brede school te onderzoeken.”

Belangrijk is dat die heldere onderwijsvisie doorklinkt in alle zogeheten ‘leercontexten’. Niet alleen de klas is van belang, ook de invulling van de zaken daarnaast. “De kracht van elkaar versterkende leercontexten is het grootst als alle activiteiten waar een kind gedurende de dag aan deel neemt, betrokken worden bij de invulling van die contexten. Daarbij doel ik naast het reguliere onderwijs op eventuele leertijduitbreiding, de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en andere additionele activiteitenprogramma’s.”

Grenzeloos ontdekken

Anne van der Kooi stelt het zich ten doel, om middels lectoraal onderzoek bij de Hogeschool Rotterdam voor de brede school een “leergemeenschap en een leeromgeving te creëren die uitdagen tot het spinnen van een breed (neurologisch) web waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor grenzeloos ontdekken en onbeperkt associëren.”

Verschil tussen het werken in een traditionele onderwijspraktijk en de brede school zoals Van der Kooi dat ziet is dat “de brede school het praktijkgerichte onderwijsdomein integreert in de traditionele onderwijspraktijk, met een nieuw curriculum als gevolg.” Het onderwijs in de klas is dus geen geïsoleerde identiteit, maar staat rechtstreeks in verband met de leercontexten daaromheen.

Van der Kooi heeft verschillende onderzoekslijnen geformuleerd die de komende tijd antwoord moeten bieden op de vraag hoe dit nieuwe curriculum is vorm te geven. Dit is volgens hem nodig om de positie van de brede school in het onderwijslandschap te verankeren.

“Door de werkzame bestanddelen van steeds meer inhoud te voorzien en niet werkzame bestanddelen te schrappen. Een curriculum geeft houvast voor iedereen die mee wil werken aan die positionering.”

De openbare les van Anne van der Kooi bestelt u hier, of in e-book vorm hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK