Studiesucces systematisch onderzocht

Nieuws | de redactie
27 juni 2013 | Elke hogeschool en universiteit wil er grip op krijgen: studiesucces en de verbetering daarvan. Hanze-voorzitter Henk Pijlman laat zien hoe zijn project Rendementen/Studiesucces systematisch onderzoekt en analyseert wat wel en niet werkt. “Doen we de goede dingen en doen we die goed?”

De methodiek die de Hanzehogeschool Groningen hanteert kiest als insteek een structurele aanpak. Iedereen volgt dezelfde stappen, maar qua invulling is er juist sprake van maatwerk. Die combinatie levert op termijn de meeste kans op het daadwerkelijk realiseren van de streefwaarden qua rendementen en van de prestatieafspraken met OCW. De aanpak geeft een impuls aan het kwaliteitsdenken in de hele organisatie.

Niet meer met hagel schieten

Twee jaar geleden is de hogeschool  gestart met het ontwikkelen van een structurele aanpak van rendementen. De basis voor een hogeschoolbreed project was bij het afsluiten van de prestatieafspraken al gelegd. Het hogeschoolbreed invoeren van één methodiek is complex, want ‘de Hanze’ kent ongeveer 25.000 studenten en 2.700 medewerkers. De invoering van de methodiek vereist daarom een stevige projectorganisatie.

Die is begonnen met een pilotfase bij het Instituut voor Life Science & Technology. In samenwerking met organisatieadviesbureau Turner is een instrumentarium ontwikkeld dat geschikt is voor alle  opleidingen van de hogeschool. Zo is er een analysetool studiesucces, een draaiboek invoering en een monitoringsformulier.

Bovendien is er een kennisbank good practices, waarin zichtbaar wordt dat de processtappen die je als opleiding neemt net zo belangrijk zijn als de individuele verbetermaatregel zelf. Het resultaat is dat er niet meer met hagel wordt geschoten op slechte rendementscijfers. Maatregelen buitelen niet over elkaar heen. De activiteitengeoriënteerde aanpak verdwijnt kortom steeds meer uit beeld.

Maatschappelijke opdracht

Pijlman: “Verbetering van de rendementen is ook een maatschappelijke opdracht tegenover onze studenten. Zij krijgen de komende jaren te maken met het sociaal leenstelsel en een stagnerende werkgelegenheid.”

“Daarom moeten we alles in het werk stellen om te zorgen dat ze niet te lang doorgaan met de verkeerde studie. Ook moeten ze in staat zijn om redelijkerwijs in vijf jaar hun diploma te halen via uitdagend en stimulerend onderwijs. “


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK