VU verwacht zwaar weer

Nieuws | de redactie
4 juni 2013 | De VU kreeg de afgelopen weken veel kritiek te verduren. In een brief aan de medewerkers schetst het College van Bestuur nu de uitdagingen waar de universiteit nu voor staat en bereidt hen voor op nog meer slecht nieuws. “Meer sturing en organisatie is gewenst, ook om onderzoekers meer te laten samenwerken.”

In een brief gericht aan alle medewerkers gaan voorzitter René Smit, de nieuwe rector magnificus Frank van der Duyn Schouten en CvB-lid Bernadette Langius in op de recente ontwikkelingen en de kritiek die de universiteit ontving. “Zo stond in de Groene Amsterdammer een uitgebreid artikel over het ‘neoliberalisme bij universiteiten’, de VU werd daarbij uitgebreid besproken, net als in een opinieartikel in het NRC. Ook in Vrij Nederland kwam ‘de managersuniversiteit’ aan bod.”

Niet zonder voldoende draagvlak

Voor het VU-CvB vormt de kritiek aanleiding aan te sturen op meer ‘sturing en organisatie’ zo valt in de brief te lezen. Doel is wetenschappers sterker met elkaar te laten samenwerken op basis van afspraken en commitment tussen bestuur en wetenschappers. “Het realiseren van de opgaven waar universiteiten voor staan is niet goed mogelijk zonder voldoende draagvlak bij onze docenten en wetenschappers voor de gekozen koers èn voldoende autonomie.”

Om dit te bereiken zullen beide partijen met open vizier met elkaar in discussie moeten treden om samen een gedeelde visie op onderwijs en onderzoek te formuleren. “We moeten dit organiseren vanuit de inhoud en ter ondersteuning van de wetenschap(pers): dat is ook de essentie van de reorganisatie bedrijfsvoering.”

Intussen verwacht het VU-bestuur nog meer zwaar weer. De benchmarking vanuit de Nationale Studenten Enquête zou opnieuw onder de maat zijn en men maakt de borst dus maar vast nat . “Naar verwachting zijn de scores van de VU weinig veranderd ten opzichte van 2012. Dat betekent dat de VU zeer waarschijnlijk ergens onderaan de lijst van universiteiten staat en dat vinden we natuurlijk erg vervelend.”

Uit het dal klimmen

Binnen de universiteit wordt indringend gediscussierd over de ontstane situatie en de gevolgtrekkingen daaruit. Op 6 juni organiseren EOS, de Faculteit der Sociale Wetenschappen en MSL een lezing en discussie die geheel in het teken staan “van het imago van de VU. Wat is het imago van de VU en hoe kunnen we dit verbeteren? Is er überhaupt wel reputatieschade? En leidt alle slechte publiciteit tot minder nieuwe studenten of minder sollicitanten op wetenschappelijke vacatures? Er hebben overduidelijk gebeurtenissen plaatsgevonden de afgelopen tijd die reputatieschade zouden kunnen veroorzaken. Wat is dé manier voor de VU om uit dit mogelijke ‘dal’ weer naar boven te klimmen?”

Sprekrs zijn daarbij prof. dr. Marcel Veenswijk (Hoogleraar Management van cultuurverandering), Petra van Beukering-Herkströter (Directeur Marketing & Communicatie VU) en Erik Martens (Senior Advisor bij communicatieadviesbureau MSL).

De volledige brief van het vernieuwde CvB van de VU leest u hieronder

Beste collega,

De zomer komt dichterbij en eindexamenkandidaten kunnen de komende weken van hun vrije tijd genieten, in afwachting van de uitslag van hun examens. Onze studenten zijn echter nog druk met tentamens, papers en scripties. We wensen iedereen de komende weken veel succes met het afronden van dit academische jaar, net als onze docenten en ondersteuners van het onderwijs, voor wie deze periode veel werk met zich meebrengt. We hopen dat de nieuwe daktuin, een prachtig initiatief van VU-studenten, een prettige plek biedt om te studeren en papers en scripties na te lezen.

Met de komst van Frank van der Duyn Schouten als rector magnificus is het CvB weer compleet en kunnen we dit bericht ondertekenen met drie namen. We staan de komende tijd als universiteit voor vele uitdagingen, dus het is fijn dat we als CvB weer op kracht zijn.

Media-aandacht voor de VU

In de media was ook de afgelopen weken weer regelmatig aandacht voor de VU. Zo stond in de Groene Amsterdammer een uitgebreid artikel over het ‘neoliberalisme bij universiteiten’, de VU werd daarbij uitgebreid besproken, net als in een opinieartikel  in het NRC. Ook in Vrij Nederland kwam ‘de managersuniversiteit’ aan bod.

Alle auteurs snijden de actuele discussie aan over de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen enerzijds wetenschappers en docenten  en anderzijds bestuur en management van de universiteit. Meer sturing en organisatie is gewenst, ook om onderzoekers meer te laten samenwerken. We moeten dit organiseren vanuit de inhoud en ter ondersteuning van de wetenschap(pers): dat is ook de essentie van de reorganisatie bedrijfsvoering.

Wij vinden dat er sprake moet zijn van een systeem van afspraken en commitment. De ontwikkelingen in het hoger onderwijs, waarover de diverse auteurs ook spreken, leiden tot een verschuiving van het evenwicht naar meer sturing door bestuur en management en dat op basis van verworven commitment. Het realiseren van de opgaven waar universiteiten voor staan is niet goed mogelijk zonder voldoende draagvlak bij onze docenten en wetenschappers voor de gekozen koers èn voldoende autonomie.

Hierover moeten we vooral met open vizier met elkaar in direct gesprek blijven, deze dialoog moet uit kunnen gaan van een gedeelde visie op het onderwijs en onderzoek. De nieuwe rector neemt de verdere uitwerking van de Onderwijsvisie voortvarend ter hand, zodat we hiermee rond de opening van het academisch jaar naar buiten kunnen treden.

Nederlandse Studenten Enquête

Op 6 juni publiceert Studiekeuze123 de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) 2013. De NSE is door ruim 9000 VU-studenten ingevuld, 10% meer dan vorig jaar. Naar verwachting zijn de scores van de VU weinig veranderd ten opzichte van 2012. Dat betekent dat de VU zeer waarschijnlijk ergens onderaan de lijst van universiteiten staat en dat vinden we natuurlijk erg vervelend.

Naar aanleiding van de NSE 2012 hebben we ons in 2013 gericht op het oplossen van gesignaleerde problemen op het terrein van toetsing en beoordeling (tijdig bekend maken van studieresultaten), de informatievoorziening aan studenten en de ICT-voorzieningen op de VU. De verbouwing van het hoofdgebouw, de sterke verbetering van het WIFI en de nakijktermijn van 10 dagen zijn hier mooie voorbeelden van, maar we moeten met elkaar nog grote stappen zetten om onze studenten meer tegemoet te komen in hun wensen om goed te kunnen studeren.

Zodra de definitieve resultaten van de NSE bekend zijn, stellen we u hiervan op de hoogte.

Samenwerking met de UvA

Intussen gaan de voorbereidingen om de Amsterdam Faculty of Science vorm te geven gestaag verder. Deze samenwerking tussen de bètafaculteiten van de Amsterdamse universiteiten kan erg veel betekenen voor het bètaonderwijs en –onderzoek, maar ook voor de samenwerking met het bedrijfsleven.

Een prachtig voorbeeld daarvan is het nieuw op te richten Institute for Nanolithography (INL): een samenwerking tussen hightechbedrijf ASML, FOM/NWO, VU en UvA. De oprichting van het INL mag worden beschouwd als een mijlpaal in de hechte samenwerking tussen de  bètafaculteiten van de VU en de UvA.

We willen het samenwerkingsproces met de UvA zo zorgvuldig mogelijk invullen, onder andere door de medezeggenschap en studenten al in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkelingen. Dat levert ook vragen op waar nu nog geen antwoord op is te geven. Wat wel duidelijk is, is dat de CvB’s van beide universiteiten vóór de zomer een voorlopige beslissing nemen: hoe gaan we verder met de ontwikkeling van AFS?

In onder andere het hoofdgebouw vinden verbouwingen plaats, die we sinds onze terugkeer naar de campus goed kunnen volgen: het ziet er op sommige plekken al prachtig uit en het nieuwe meubilair wordt al intensief gebruikt.

Binnenkort start ook de procedure voor de werving van een nieuwe voorzitter van het CvB. We houden u hierover uiteraard op de hoogte.

Op VUnet vindt u doorlopend actueel nieuws, maar ook via VU-zine wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke, interessante en leuke ontwikkelingen.

Voor nu hopen we dat het mooie weer van begin deze week een voorbode is voor de zomer, het Summer Break festival is een mooi moment om het academische jaar af te sluiten. We hopen velen van jullie daar te ontmoeten.

René Smit, Frank van der Duyn Schouten en Bernadette Langius


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK