EU rijdt bio-economie in de wielen

Nieuws | de redactie
11 juli 2013 | Het beleid van de Europese Commissie ten aanzien van genetisch gemodificeerde gewassen vormt een bedreiging voor de landbouw. Dat concludeert de Koepel van Europese Wetenschappelijke Akademies (EASAC). “De EU blijft achter op het gebied van landbouwinnovatie.”

In het rapport ‘Een vruchtbare toekomst’ waarschuwt de EASAC (Europea Academies Science Advisory Council) voor de mogelijk ernstige wetenschappelijke, economische en maatschappelijke gevolgen van het beleid van de EU ten aanzien van genetisch gemodificeerde gewassen. Het rapport is opgesteld door onafhankelijke deskundigen.

EASAC stelt in sterke bewoordingen dat het belangrijk is dat de Europese Commissie zich rekenschap geeft van het wetenschappelijke bewijs en de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, temeer daar het Europese beleid niet alleen invloed heeft op Europa, maar ook op de ontwikkelingslanden in het algemeen en Afrika in het bijzonder.

De wetenschap staat stil

In de afgelopen tien jaar is de opbrengst van de belangrijkste gewassen niet of nauwelijks gestegen, en de nieuwe EU wetgeving die de boeren verplicht om minder beschermingsmiddelen te gebruiken, zal dit probleem alleen maar vergroten, zo stelt het rapport. Het landbouwbeleid van de Europese Unie is al jaren vooral gericht op het beperken in plaats van het verhogen van de productie, waardoor het verhogen van de efficiency in de landbouw geen prioriteit meer heeft.

Een van de middelen die wetenschappers kunnen gebruiken, is het telen van nieuwe variëteiten met behulp van genetische modificatie. Dit is een techniek die de afgelopen decennia de nodige controverse heeft opgeroepen. In Europa heeft dit ertoe geleid dat deze techniek op brede schaal is afgewezen.

Hoewel de meeste aandacht uitgaat naar genetische modificatie (GM), is deze techniek slechts een onderdeel van een heel arsenaal aan nieuwe veredelingstechnieken die de afgelopen tientallen jaren zijn ontwikkeld.

Meestal denkt men dat de termen genetische modificatie of transgeen betekenen dat er genetisch materiaal van een andere soort in een organisme wordt gebracht. Maar wetenschappers hebben ook technieken ontwikkeld waarbij bijvoorbeeld het toegevoegde materiaal afkomstig is van een ander exemplaar van dezelfde soort.

“De EU blijft achter op het gebied van landbouwinnovatie ten opzichte van haar internationale concurrenten, en dit heeft niet alleen implicaties voor de EU-doelstellingen voor wetenschap en innovatie, maar ook voor het milieu en de landbouw. Daarnaast heeft het EU-beleid een belangrijk effect op ontwikkelingslanden, niet in de laatste plaats op Afrika. Ook met deze consequenties moet rekening worden gehouden bij het overwegen van de strategische opties van de EU”, aldus professor Sir Brian Heap, voorzitter van EASAC.

EU-beleid hiaten en inconsequenties

Het rapport brengt diverse inconsequenties en hiaten in het huidige beleid aan het licht. Zo laat de EU wel de import toe van bepaald voedsel dat afkomstig is van genetisch gemodificeerde gewassen, maar is het niet toegestaan om datzelfde gewas binnen de EU te telen. De EU heeft zich altijd sterk gemaakt voor investeringen in de plantenwetenschappen en de bevordering van een op kennis gebaseerde bio-economie, maar maakt tegelijkertijd geen gebruik van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van landbouwinnovatie.

De EU wil het gebruik van chemische pesticiden terugdringen, maar legt tegelijkertijd allerlei wettelijke beperkingen op aan het gebruik van gentechnologie die als doel heeft de gewasbeschermingseigenschappen te verbeteren. En de uitwerking van het beleid en de praktijk op het gebied van genetische modificatie is in tegenspraak met het algemene ontwikkelingsbeleid van de EU.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK