Goed vervoer in krimpregio

Nieuws | de redactie
10 juli 2013 | Slechte bereikbaarheid vormt een bedreiging voor het voortbestaan van krimpgebieden. Een samenwerkingsproject geleid door de Hanzehogeschool gaat onderzoeken hoe slimme vervoersmogelijkheden beter aan de wensen van bewoners kan voldoen.

Het project Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies (ITRACT) heeft als doel de bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden in stand te houden en verbeteren. Onder leiding van de Hanzehogeschool gaan vervoersorganisaties, overheidsinstellingen en kennisinstellingen uit vijf Europese landen met deze vraag aan de slag. Met het project is €4 miljoen gemoeid.

Slimmer met social media

De betrokken partners hebben allereerst een inventarisatie van de vervoerswensen in verschillende regio’s rond de Noordzee  gemaakt. Onderzocht  wordt of en hoe aan deze wensen voldaan kan worden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar slimmere vervoersmogelijkheden en een slimmer gebruik van informatie zoals van sociale media (Twitter, Facebook). Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om het vervoer voldoende rendabel uit te kunnen voeren. Deze toepassingen worden vervolgens in verschillende landen uitgetest.

Het Instituut voor Communicatie, Media & IT en het Kenniscentrum Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen voeren dit project uit en hebben een aanvraag ingediend voor een aanvullende INTERREG subsidie met als doel om dit project uit te breiden naar de combinatie van personen- en goederenvervoer, het project ITRACT-Extended. Deze aanvraag is gehonoreerd, waardoor het project 7 ton extra te besteden heeft.

Samenwerken met zorg

Het idee is om als aanvulling business modellen te combineren, om zo het vervoer van personen en van goederen waar mogelijk met elkaar te integreren. Gedacht wordt dan aan vervoer en transport in zorg-gerelateerde domeinen, zoals de distributie van medicijnen, vervoer van thuiszorgmedewerkers en vervoer van mensen van en naar hun dagbesteding.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK