Hogeschool komt Rotterdam-Zuid te hulp

Nieuws | de redactie
25 juli 2013 | Hogeschool Rotterdam verbindt zich opnieuw voor een aantal jaar aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit hebben bestuursvoorzitter Ron Bormans en de voorzitter van het NPRZ, wethouder Hamit Karakus in een convenant ondertekend.

Er gaat een groot aantal nieuwe programma’s uitgevoerd worden, waaronder het programma Mentoring. Mentoring is een project waarin studenten van Hogeschool Rotterdam worden ingezet als mentor voor scholieren van de lagere en middelbare school.

Het doel is een stevige bijdrage te leveren aan het verhogen van de citoscores, terugdringen van uitval en een gerichte loopbaankeuze. De vraag op Zuid naar mentoring is groot. Inhoudelijk lopen de vragen op scholen sterk uiteen. Van extra taalondersteuning, coaching op soft skills, loopbaanoriëntatie, ondersteuning in het gezin, hulp bij ouderbetrokkenheid tot coaching bij het stimuleren van ondernemerschap.

Langdurige inzet voor Zuid

Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Zuid, is blij met deze verbinding van de hogeschool met Zuid: “Deze samenwerking is goed voor Zuid, en ook voor de studenten. Ik vind het belangrijk dat de hogeschool zich zo betrokken toont en zich langdurig wil inzetten voor Zuid. Want Zuid heeft nog veel meer studenten nodig.”

Het project is onderdeel van de strategische keuze voor de stad Rotterdam, die de hogeschool ook heeft vastgelegd in de prestatieafspraken met OCW. Zo is daar afgesproken dat “de hogeschool fungeert als kennispartner voor de Kwaliteitssprong Zuid, het nationaal investeringsprogramma om de economische structuur en de leefkwaliteit van Rotterdam Zuid te verbeteren”.

De afgelopen jaren waren zo’n 1600 studenten van de hogeschool prominent betrokken bij verschillende projecten op het gebied van stage of afstuderen in Rotterdam-Zuid.

Ook Bormans’ voorganger Jasper Tuytel hechtte altijd al veel waarde aan de activiteiten om het Rotterdamse stadsdeel te verbeteren. In 2012 stelde hij nog:”Ik zeg altijd over Zuid: Als je blijft hangen op wat er níet goed gaat, dan kom je er nooit doorheen. Je moet laten zien wat wél kan.”

Handen en hersenen voor de stad

“Wij vinden het belangrijk dat alle studenten die studeren in de vakgebieden van de lerarenopleidingen, de gezondheidszorg en de sociaal-agogische opleidingen op deze manier met Zuid in aanraking komen”, aldus bestuursvoorzitter Ron Bormans. Op deze wijze leveren studenten een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van dit stadsgebied en worden zij zich bewust van de economische, sociale, culturele en fysieke uitdagingen ervan.

Bormans: “Het mes snijdt op die manier aan twee kanten, de stad krijgt handen en hersenen voor de aanpak van uitdagingen en problemen en studenten doen tijdens hun studie ervaring op die zij in hun latere beroep kunnen toepassen”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK