Kabinet herijkt onderzoekgeld

Nieuws | de redactie
3 juli 2013 | De financiering van het universitair onderzoek gaat fundamenteel op de schop. Het kabinet gaat instituties als NWO, KNAW, Onderzoekscholen en dergelijke evalueren en het onderzoekbestel en de sturing daarvan scherp uitkammen.

Minister Bussemaker wil dit laten uitmonden in een ‘Visie op de Wetenschapsbeoefening’ die zij halverwege 2014 wil uitbrengen. Daarin komen de vragen naar de aansturing, inrichting, bekostiging  en financieringsarrangementen van het onderzoek ten principale aan de orde. Ook hoe binnen universiteiten en interuniversitair dit georganiseerd en verdeeld wordt moet daarbij aan de orde komen.

IBO in aantocht

Hiermee staan ook de rol en werkwijze van NWO, KNAW en bijvoorbeeld de aanpak door middel van de topsectoren op de agenda. Dit duidt er op, dat het kabinet een veel verder gaande analyse wil ondernemen, dan de Kamer al vroeg in een motie over de positie van de onderzoekscholen. Daar is nog een belangrijke aanwijzing voor: het voornemen om over te gaan tot de uitvoering van een IBO.

Dit zogeheten interdepartementaal beleidsonderzoek is een ‘machtig wapen’, dat vanuit het ministerie van Financiën kan worden ingezet als bewindslieden behoefte hebben aan een structurele systeemanalyse en ingrijpende hervormings-opties in wezenlijke delen van de overheidsvoorzieningen en bekostigingsarrangementen. In een IBO analyseren experts van het betrokken beleidsdomein en financiële specialisten hoe de geldstromen vanuit overheidsbronnen lopen naar en binnen dat domein.

Scenario’s

Uiteraard blijft het daar niet bij, want vanuit hun feitelijke overzichten en analyses komen de betrokken ambtenaren dan met scenario’s en opties om die geldstromen effectiever, minder kostbaar of heringericht te laten lopen. Dit is recent bijvoorbeeld nog gebeurd met de financiering van de academische ziekenhuizen, die toenmalig minister De Jager van Financiën kritisch wilde laten toetsen met behulp van een IBO, omdat zij “een badkuip met vijf kranen” waren.

De visieontwikkeling van minister Bussemaker op het terrein van de wetenschapsbeoefening en het onderzoekbestel zal nu door zo’n IBO extra krachtig onderbouwd worden. Dat bleek enkele weken geleden tijdens een beleidsoverleg van de minister met de Kamer over de verdere ontwikkeling van het wetenschapsbeleid al in grote trekken.

Inmiddels is duidelijk dat een dergelijk IBO inderdaad een onderzoek van betekenis zal worden. Vanuit d kamer werd op de eerste opmerkingen terzake door de minister ook aanmoedigend gereageerd. In combinatie met de evaluaties van het functioneren van NWO en KNAW en de uitvoering van de Kamermotie over de onderzoekscholen ligt hier dan de basis voor een fundamentele herijking van de financiering van zowel de eerste als de tweede geldstroom van het universitair onderzoek.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK