Kunstambtenaar naar de Inspectie

Nieuws | de redactie
16 juli 2013 | Monique Vogelzang wordt hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bij de Onderwijsinspectie. “Als hoofdinspecteur gaat zij een bijdrage leveren aan de effectiviteit van het toezicht", zoals de minister die voor ogen heeft.

De Inspectie laat weten dat Vogelzang als hoofdinspecteur zich zal richten op de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Voor de nieuwe hoofdinspecteur is er ook een nieuwe takenpakket, omdat de minister al had aangegeven de ‘brandweerfunctie’ van de Inspectie meer te willen aanscherpen. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de Inspectie overbodig wordt zoals  Vogelzangs voorganger Rick Steur voorheen niet uitsloot.

Taakopdracht van de minister

Vogelzang zal in haar nieuwe functie de nieuwe rol van de Onderwijsinspectie vorm moeten gaan geven. De minister heeft onlangs laten weten dat de Onderwijsinspectie binnen de huidige mogelijkheden van de wet meer slagkracht gaat krijgen en zich meer moet gaan toespitsten op de brandweer-functie.

“De toegevoegde waarde van de brandweerfunctie komt tot uiting bij een ernstig signaal of risico met een zekere uitstraling naar het gehele stelsel voor het hoger onderwijs dat het bestuur van de instelling niet blijkt te beheersen. De Inspectie kan dan een incidenteel onderzoek verrichten. Een incidenteel onderzoek kan alleen worden ingesteld naar aanleiding van externe signalen. Dat is op dit moment al zo in de wet geregeld.”

“Als hoofdinspecteur gaat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van het toezicht en daarmee aan de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs in Nederland”. Zo laat de Inspectie weten. De inspectie laat verder weten “blij te zijn met de komst  van deze strategische bestuurder, die als verandermanager ruime ervaring heeft met complexe vraagstukken en zodoende een belangrijke rol kan spelen bij nieuwe vormen van toezicht voor het onderwijs en de organisatieontwikkeling. De komende periode zal Monique Vogelzang worden ingewerkt op het terrein van het toezicht en de onderwijsinspectie”.

Oud-inspecteur voorzag einde inspectie

Vogelzang volgt dit najaar Rick Steur op die sinds 2009 werkzaam was als hoofdinspecteur. Hij wordt trainer en adviseur. In 2011 liet hij nog aan ScienceGuide weten dat er in de toekomst wellicht geen Inspectie meer nodig is, omdat studenten zelf steeds meer gaan selecteren op kwaliteit. Nu zij steeds meer gebruik gaan maken van digitale leeromgevingen. De hoofdinspecteur zei dat in dat opzicht de student wellicht de Inspectie ooit overbodig gaat maken. “Wie weet gaat het die kant op.”

Monique Vogelzang is sinds februari 2009 directeur Kunsten bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanaf februari 2012 is zij tevens plaatsvervangend directeur-generaal Cultuur en Media. Deze functies combineert ze met de functie van programmadirecteur Bedrijfsvoering. Van september 2006 tot februari 2009 was Vogelzang directeur Leraren bij OCW.

Eerder werkte Volgelzang bij de directie Cultureel Erfgoed van ditzelfde ministerie. Ze begon haar loopbaan bij de afdeling Culturele Zaken van de gemeente Rotterdam. Monique Vogelzang voltooide de lerarenopleiding tekenen, kunstgeschiedenis en textiel en de universitaire opleiding Kunst en Cultuurwetenschappen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK