“Leenstelsel creëert magnetronstudenten”

Nieuws | de redactie
8 juli 2013 | De invoering van het sociaal leenstelsel zal er voor zorgen dat minder studenten lid worden van een studentenvereniging. Dat stelt de LKvV na onderzoek onder haar leden. Het leenstelsel zorgt voor 'magnetronstudenten' die geen tijd meer voor extra curriculaire activiteiten hebben.

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) heeft onder zo’n 1000 leden onderzoek gedaan naar de gevolgen van het sociaal leenstelsel voor het verenigingsleven.  Uit de eerste resultaten van deze enquête blijkt dat 21,5% van de respondenten geen lid zou zijn geworden. Daarnaast geeft 21,7% aan geen interesse te hebben in extra curriculaire activiteiten als zij te maken zouden hebben met het leenstelsel.

Zorgwekkende percentages

Volgens de LKvV zijn, “dit zorgwekkende percentages. De continuïteit van studentenverenigingen kan hierdoor in het geding komen. Het moet voorkomen worden dat zij door het leenstelsel ten onder gaan.” De LKvV pleit er daarnaast voor dat extra curriculaire activiteiten niet in het geding komen. “Dit kan bijvoorbeeld door uitbreiding van Collegegeldvrij Besturen, opnemen van bestuurswerk in het diploma of het ondersteunen van extra curriculaire activiteiten binnen het curriculum.”

Uit het onderzoek blijkt dat er verwacht kan worden dat een groot percentage aspirant-studenten niet lid zal worden van een studentenvereniging als gevolg van het leenstelsel. Reden hiervoor is bovenal het gebrek aan geld. Daarnaast geven huidige leden aan dat zij dan meer zouden gaan werken en daardoor geen tijd zouden overhouden voor een verenigingsleven.

Sociaal vangnet

Zoals genoemd zorgen verenigingen volgens de LKvV “naast veel gezelligheid ook voor een sociaal vangnet en stimuleren zij studiesucces. Daarnaast kan een dalend ledenaantal voor (kleine) studentenverenigingen een gevaar zijn voor het voortbestaan van deze verenigingen. De continuïteit van het verenigingsleven komt hierdoor in het geding en dit betekent een verschraling van het Nederlands studentenleven.”

Daarnaast geeft een groot gedeelte van de respondenten aan geen interesse meer te hebben in een fulltime bestuursjaar.  43% geeft wel aan interesse te hebben in andere extra curriculaire activiteiten. Echter bijna 22% heeft helemaal geen interesse meer in extra curriculaire activiteiten.  “Extra curriculaire activiteiten zijn juist van groot belang voor studenten zelf, hun carrièrekansen en daarmee de Nederlandse economie als geheel. Zonder brede ontwikkeling tijdens de studie zullen er slechts ‘magnetronstudenten’ afgeleverd worden,” zo denkt het landelijke overleg van Studentenverenigingen.

Verschraling Verenigingsleven

De LKvV waarschuwt en uit haar zorgen over de verschraling van het Nederlandse verenigingsleven. “Er moet voorkomen worden dat studentenverenigingen door het leenstelsel ten onder gaan. Dit zou een verschraling van het Nederlands studentenleven betekenen. Hiervoor is het belangrijk dat aspirant studenten de (financiële) mogelijkheid blijven houden om zich in te schrijven bij studentenverenigingen.”

“Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van bestuurswerk op het diploma, het ondersteunen van extra curriculaire activiteiten binnen het curriculum of de uitbreiding van het initiatief Collegegeldvrij Besturen. Maar bovenal is heldere en duidelijke communicatie naar studenten en scholieren de komende tijd het allerbelangrijkste.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK