Meer ruimte voor kennismigrant

Nieuws | de redactie
31 juli 2013 | Slimme bedrijfjes en mensen van buiten Nederland en de EU kunnen makkelijker gaan ondernemen in ons land. Ze hoven minder direct te investeren en scoren hoger bij toelating.

Economische Zaken versoepelt daartoe de regels voor ondernemers van buiten de Europese Unie die zich hier willen vestigen. Het gaat dan vooral om innovatieve zelfstandigen die met hun specialisme een extra bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.

Puntenlijst voor toegevoegde waarde

Naast een aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst moeten de kenniswerkers een aanvullend verzoek indienen om in Nederland te mogen werken. Met een puntenlijst wordt getoetst of ze een bijdrage leveren van zogenoemd wezenlijk economisch belang. Criteria zoals onder andere opleiding, ondernemerservaring, financiering en innovativiteit worden bij de beoordeling meegewogen.

De aangepaste zelfstandigenregeling sluit beter aan op de behoefte van de creatieve, medische en ICT-sector. Binnen deze sectoren werken steeds meer zelfstandige ondernemers. Bedrijven zoeken zelfstandige kenniswerkers met creatieve, innovatieve ideeën en nieuwe oplossingen. Het aantrekken van meer buitenlandse kenniswerkers zorgt daarmee ook voor een toename van de totale werkgelegenheid binnen deze sectoren

Het minimale geldbedrag dat kennismigranten aan bedrijfsinvesteringen moeten doen, wordt per 1 augustus 2013 verlaagd van €25000 naar €5000. Ook kunnen ze hogere punten scoren op hun toelating als ze aantonen wat zij gaan bijdragen aan innovativiteit.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK