Moeite voor mannen op arbeidsmarkt

Nieuws | de redactie
12 juli 2013 | Dat vrouwen mannen in het hoger onderwijs voorbijstreven is bekend, maar ook na afstuderen hebben mannen het nu moeilijk. De laatste cijfers van het CBS laten zien dat van de hoogopgeleide mannen tussen 25 en 35 6,2% werkloos is, tegenover 3,6% van de vrouwen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt jaarlijks de werkloosheidscijfers in kaart en ziet sinds 2009 een groeiend verschil tussen hoogopgeleide mannen en vrouwen. Die trend is ongeveer tegelijkertijd ingezet met het moment dat de werkloosheid onder recent afgestudeerden begon toe te nemen in Nederland.

CBS ManVrouw

Dat mannen op veel vlakken ingehaald worden of zelfs op achterstand gezet is een bekend gegeven. Zo constateerde het World Economic Forum dat in Nederland de onderwijskloof al grotendeels gedicht is. Tevens is te zien dat vrouwen vaker een academische carrière vervolgen. De cijfers van het CBS laten nu zien dat ook op de arbeidsmarkt mannen het moeilijker hebben.

Met name in de sociale wetenschappen is het verschil frappant. Waar de werkloosheid bij vrouwen die uit deze studies uitstromen de afgelopen jaren licht is gedaald, daar groeit het aantal werkloze mannelijke sociale wetenschappers sterk, naar ruim acht procent. In andere sectoren als zorg, juridisch/bestuurlijk en de economie neemt de werkloosheid toe. 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK