Raad van State beducht voor studieschuld

Nieuws | de redactie
1 juli 2013 | Ook de Raad van State uit zorgen over het leenstelsel. De overheid neemt daarmee over een lange periode fors risico, juist bij het gevaar dat veel studenten hun studieschulden straks helemaal niet zullen aflossen. Het gaat daarbij om “aan het einde van zowel de 15- als de 20-jarige termijn substantiële bedragen.”

In zijn advies wijst de Afdeling advisering van de Raad op het feit dat bij de nu voorliggende wijziging van de WSF 2000 al geanticipeerd wordt op een sociaal leenstelsel. De risico’s bij een periode van ‘verlengde terugbetaling’ van de schulden zullen zich bovendien in zo’n stelsel nog sterker gaan voordoen. Bovendien zal de student nog langer dan nu al het geval is een beperking ondervinden van “de mogelijkheden om andere kredietfaciliteiten te krijgen.” De impact hiervan op de woningmarkt is al langer een teer punt in het debat.

Lasten dalen en stijgen

De Raad van State schrijft: “Het voorstel verlengt de periode waarin de ex-student zijn studieschuld moet afbetalen van vijftien naar twintig jaar. Dat geldt niet alleen voor de hiervoor genoemde omzetting, maar voor alle leningen die een bachelor- of masterstudent op grond van de Wet studiefinanciering 2000 kan afsluiten.”

“Daardoor daalt volgens de toelichting het maandelijks terug te betalen bedrag, maar moet er in totaal wel een groter gedeelte van de studieschuld worden afgelost. Bovendien stijgen door de langere aflossingsperiode de rentelasten, aldus de toelichting.”

“De Afdeling merkt op dat weliswaar de maandelijkse last kan dalen, maar de schuldenlast tot wel 27 jaar op een student kan drukken. Dat betekent dat de mogelijkheden om andere kredietfaciliteiten te krijgen in die periode daardoor worden beperkt, onverminderd uiteraard de mogelijkheid om (een deel van) de studieschuld versneld af te lossen.”

Waarom voor elke student?

De juristen van Kneuterdijk hebben met hun scherpe blik nog meer gezien. Zo wijzen zij er op, dat een verlengde termijn ook betekent dat de overheid nog langer het risico op zich neemt om met onbetaalde restschulden te blijven zitten. “Gelet op de voorbeelden die in de toelichting worden gegeven, worden aan het einde van zowel de 15- als de 20-jarige termijn substantiële bedragen kwijtgescholden.” Dat is een tijd van de noodzaak van publieke schuldreductie natuurlijk geen kleinigheid te noemen.

Ook ziet de Raad, dat er een merkwaardig aspect in de nieuwe regelgeving is ingeslopen. “De verlenging van de terugbetalingsperiode” zal namelijk bij afschaffing van de masterbeurs gaan gelden “voor alle studenten zowel in het hoger beroeps- als in het wetenschappelijk onderwijs gelden, ook voor hen die geen masterfase volgen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK