Sport verbroedert niet altijd

Nieuws | de redactie
23 juli 2013 | “Er is een realistische kijk nodig op sport als sociaal bindmiddel. Sport verbindt, maar verdeelt ook”, stelt sportsocioloog Ramón Spaaij. Spaaij gaat in september aan de slag als bijzonder hoogleraar Sportsociologie aan de UvA.

Sport kan een positieve invloed hebben op sociale verbanden door mensen met uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact te brengen. Sport heeft ook belangrijke pedagogische waarden, bijvoorbeeld bij het leren omgaan met verschillen, competitie en prestatiedruk.

Spaaij: “Sport wordt vaak ingezet om overlastgevend gedrag van jongeren tegen te gaan, integratie te bevorderen en om de leefbaarheid in stadswijken te vergroten. Zelfs in internationale ontwikkelingssamenwerking en conflictbeslechting neemt sport een steeds prominentere plaats in.”

Realistische kijk op sport

Maar aan de andere kant moet de sociaal bindende werking van sport niet overdreven worden volgens Spaaij. Het gaat namelijk nogal eens mis in de sport. De recente geweldsincidenten in het amateurvoetbal, zoals de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, zijn daar een voorbeeld van. Spaaij: “Het is niet vanzelfsprekend dat mensen met verschillende achtergronden samen sporten.

Zo botsen sommige personen, zoals niet-westerse migranten en mensen met een handicap, soms op hoge sociale en culturele barrières op hun weg richting sportdeelname. Een realistische kijk op de rol van sport in de samenlevingsopbouw is daarom geboden: als sociaal bindmiddel, maar ook als bron van conflict en differentiatie. Als bijzonder hoogleraar Sportsociologie aan de UvA wil ik hier mijn aandacht op vestigen.”

Onderzoek naar voetbalhooligans

Ramón Spaaij doet onderzoek naar de effecten van sport op de samenleving. Hij heeft als onderzoeker grote expertise op het gebied van sociale cohesie, conflict en maatschappelijke verandering in relatie tot sport.

Spaaij die sinds 2010 senior research fellow bij de afdeling Sociologie en Antropologie van La Trobe University in Australië is, promoveerde in 2006 aan de UvA op een proefschrift over voetbalhooligans (‘Understanding football hooliganism: a comparison of six western European football clubs’ – Amsterdam University Press).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK