UM gaat arbeidsbeperkten begeleiden

Nieuws | de redactie
19 juli 2013 | De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar er zijn onvoldoende geschikte functies. De UM gaat de overheid helpen om bestaande functies te herschikken, zodat er nieuwe taken ontstaan die wel kunnen worden vervuld door mensen met een beperking.

Onderzoekers van de faculteit psychologie en neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht hebben een model voor sociale inclusie ontwikkeld, waarmee werkprocessen zo kunnen worden ingericht dat er geschikte banen ontstaan voor mensen met een arbeidsbeperking.

De onderzoekers gaan rijksambtenaren opleiden om dat model toe te passen. Dat gebeurt bij wijze van proef op drie plaatsen: twee bij organisatieonderdelen van een ministerie en één bij een penitentiaire inrichting (gevangenis). Komend najaar gaan nieuwe pilots van start.

Sleutels controleren

Bij de ondertekening van de overeenkomst tussen de Maastrichtse universiteit en de overheid zei hoogleraar Fred Zijlstra: “De methodiek die wij hebben ontwikkeld, houdt in dat we processen in organisaties analyseren en vervolgens opnieuw clusteren, waardoor er andere mogelijkheden ontstaan voor het ontwerpen van taken. Bij de afdeling beveiliging van een penitentiaire inrichting heeft het afdelingshoofd alle processen geïnventariseerd, variërend van beveiliging en bewaking via camera’s tot het begeleiden van gevangenen naar een arts en het controleren van sleutels en hang- en sluitwerk.

Sommige onderdelen vragen betrekkelijk weinig van werknemers. Door deze onderdelen te combineren kun je een werkpakket samenstellen dat voor een persoon met beperkingen uitvoerbaar is, eerst onder begeleiding en later mogelijk zelfstandig. Op deze manier zijn een aantal functies gecreëerd voor mensen met beperkingen die mogelijk ook in andere penitentiaire inrichtingen kunnen worden ingevoerd.”

De Rijksoverheid wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, meer mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Om deze mensen een geschikt werkpakket te kunnen bieden, worden uit bestaande functies nieuwe functies gecreëerd. De Universiteit Maastricht heeft een model ontwikkeld om werkprocessen zo in te richten dat er geschikte functies voor arbeidsbeperkten ontstaan. De kosten van de Universiteit van Maastricht worden gedurende drie jaar geheel uit het A+O Fonds Rijk betaald.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK