Beter leren op groen schoolplein

Nieuws | de redactie
27 augustus 2013 | Hoe draagt een groen schoolplein bij aan de gezondheid en het leerrendement van basisscholieren? De Hogeschool Leiden en de VU leiden een groot onderzoek hiernaar met een RAAK-PRO subsidie van €700.000. “Het is belangrijk om pleinen in te richten als onderwijsleeromgeving."

Natuurrijke speel- en leeromgevingen zijn belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Er wordt al steeds minder buiten gespeeld en het contact met de natuur vermindert. Dat zorgt voor mentale en fysieke problemen als obesitas en ADHD. Meer aandacht voor bewegen in een groene omgeving is daarom van belang.

Natuur als krachtige speel- en leeromgeving

Op de Hogeschool Leiden is daarom sinds begin van dit jaar Dieuwke Hovinga aan de slag als lector Natuur & Ontwikkeling Kind. In haar lectorale rede bepleitte zij al meer aandacht voor de natuur als plek om kinderen zich te laten ontwikkelen. “Natuur is voor kinderen een krachtige speel- en leeromgeving waarin zij hun eigen zijns-, denk – en handelingskracht kunnen ontwikkelen.”

Samen met sociaalgeneeskundige Jolanda Maas van het VUmc gaat Hovinga nu onderzoeken hoe groene schoolpleinen een gezonde ontwikkeling van kinderen het leerrendement én een gezonde ontwikkeling van kinderen op basisscholen kan bevorderen. Met de subsidie uit het sociale innovatieprogramma RAAK-PRO gaan zij kijken hoe een groen schoolplein met hulp van de docenten op de juiste wijze kan worden benut.

Plein integraal gebruiken in leerproces

Het onderzoek gaat plaatsvinden in een consortium waar naast Hovinga en Maas ook hoogleraar Agnes van den Berg van de RUG en Mark van Vugt (VU) aan meewerken. Ook de Thomas More Hogeschool, Veldwerk Nederland, de Sophia Stichting een Fonds 1818 dragen bij aan het project.

Hovinga, Maas en van Vugt: “Basisscholen worden door het ‘opbrengstgerichte werken’ steeds nadrukkelijker aangestuurd om de toegevoegde waarde van hun activiteiten te laten zien. Daarbij worden schoolpleinen weinig gebruikt als onderwijsleeromgeving.

“Voor een optimale benutting van de ‘leer’kracht van groene schoolpleinen is het belangrijk om de pleinen in te richten als onderwijsleeromgeving en integraal te gebruiken in het onderwijsleerproces. Basisschoolteams beschikken op dit moment meestal niet over de juiste kennis en expertise om het plein te gebruiken in de dagelijkse onderwijspraktijk.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK