Bosgeur beïnvloedt klimaat

Nieuws | de redactie
12 augustus 2013 | Klimaatonderzoekers uit Utrecht en Berkeley hebben voor het eerst de opname en uitstoot van organische stoffen in bossen gedetailleerd gemeten. “De chemische processen boven bossen waren moeilijk te doorgronden, terwijl deze wel de concentratie van de belangrijkste broeikasgassen beïnvloeden.”

Tot nu toe was het alleen mogelijk de belangrijkste stoffen die de typische ‘bosgeur’ veroorzaken te meten, maar nu maten de wetenschappers ook honderden andere, nieuwe stoffen. Deze kennis is belangrijk om de invloed van planten op het klimaat beter te begrijpen.

Meeste uitstoot in nieuw ontdekte stoffen

De onderzoekers deden metingen boven een met een bos vergelijkbare sinaasappelplantage in Californië  met een speciale massaspectrometer. Hiermee konden ze het gehele spectrum aan organische stoffen detecteren, in totaal 494. “De ‘nieuwe’ verbindingen zijn belangrijk om de koolstofbalans boven een ecosysteem te begrijpen”, zegt Rupert Holzinger, UU-klimaatonderzoeker. “Zo ontdekten we dat de sinaasappelplantage bijna drie maal zoveel koolstof uitstoot via de ‘nieuwe’ organische verbindingen dan via de tien hoofdverbindingen die we tot nu toe konden meten.”

“De nieuwe tool is belangrijk om de rol van de biosfeer in het klimaatsysteem beter te begrijpen”, legt Holzinger uit. “De chemische processen boven bossen waren tot nu toe moeilijk te doorgronden, terwijl deze wel de concentratie van de belangrijkste boeikasgassen beïnvloeden. Met de honderden stoffen die we voor het eerst hebben gedetecteerd, krijgen we wellicht meer inzicht in deze processen.”

“Ook zijn deze stoffen samen met luchtvervuiling waarschijnlijk een belangrijke bron voor fijnstof”, vervolgt Holzinger. “En dat heeft ook zijn weerslag op het klimaat vanwege wolkenvorming en weerkaatsing van zonlicht. Hier liggen tegenwoordig de grootste onzekerheden bij het nauwkeurig voorspellen van het klimaat.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK