Dijsselbloem haalt uit

Nieuws | de redactie
20 augustus 2013 | Er komt geen extra geld voor onderwijs zonder een Nationaal Akkoord. “Dat is het enige Akkoord dat in het regeerakkoord staat. Het veld wilde dat ook graag,” bitste minister Dijsselbloem in debat in Amsterdam. “Die modernisering in onderwijs moet dus echt gebeuren.”

De impasse over een hervorming van de arbeidsvoorwaarden voor docenten zint de schatbewaarder van de regering allerminst. Tijdens een discussie in CREA met de PvdA van Amsterdam werd de minister gevraagd hoe het nu eigenlijk zit en verder moet. Hij bevestigde ronduit: “ja, er staat €340 miljoen op de plank om te investeren in onderwijs. Maar de organisaties van het veld houden hun poot stijf wat betreft de modernisering van de arbeidsvoorwaarden.”

Graag besteden

Dijsselbloem gaf aan, dat als het aan hem lag er wel degelijk nu geïnvesteerd zou gaan worden. “Ik wil dat geld gráág besteden. Het is niet voor niets gereserveerd om in het onderwijs gestoken te worden. Het zou mooi zijn als we dit op Prinsjesdag ook zo konden presenteren.”

Maar dan moeten kabinet en veld elkaar wel recht in de ogen kunnen kijken. Er moet een voldragen Nationaal Onderwijs Akkoord zijn, waarin de meer eigentijdse arbeidsvoorwaarden een centraal onderdeel vormen en de impasse tussen bonden en koepels en hun probleem terzake met het kabinet opgelost zijn. Is dat er niet, dan is Dijsselbloem niet bereid de beurs te trekken.

Het enige Akkoord

Dat hangt nauw samen met een feit dat voor hem blijkens de discussie cruciaal is: zo’n NOA is niet een van de vele compromissen of ‘deals’ die het kabinet moet sluiten om zijn plannen er in Den Haag er door te krijgen. “Het Nationaal Onderwijs Akkoord is het enige akkoord dat in het regeerakkoord was opgenomen. Dat staat er expliciet in. Het onderwijsveld wilde dat zelf ook graag en had zoiets voorbereid. Die andere akkoorden van de laatste tijd, het woonakkoord, energieakkoord en zo, die staan niet in het regeerakkoord, dit wel.”

Waarom dit akkoord voor hem zo wezenlijk is, heeft te maken met de noodzaak om samen met het veld een sprong te maken bij de arbeidsvoorwaarden voor het leraarschap in heel de sector. Dijsselbloem wil een krachtige accentverschuiving van ‘pampering’ van de oudere docent naar activering van de jongere leraren. “Oudere docenten hebben ‘gekroonde’ arbeidsvoorwaarden, riant. Die leiden ertoe dat er voor jongere docenten nauwelijks plaats is. Dat zien we in de arbeidsmarkt nu ook feitelijk gebeuren. Dat moet echt anders.”

Optimistisch bewindsman

De minister voelt er niets voor de gereserveerde €340 mln in te zetten, zolang op dit punt geen doorbraak mogelijk blijkt. De positie van de jonge docent moet fundamenteel versterkt worden en daar is zo’n NOA voor nodig. “Die modernisering moet dus echt gebeuren.”

Dat het zo ver komt, lijkt de minister ondanks de impasse en verwijten uit het veld dat “Rutte-II hetzelfde is als Rutte-I” op dit terrein zonder meer de moeite waard. “Ik ben optimistisch dat dit gaat lukken.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK