Makkelijk werken met Open Data

Nieuws | de redactie
15 augustus 2013 | In Rotterdam wordt werk gemaakt om zoveel mogelijk gemeentelijke data openbaar beschikbaar te maken. Maar hoe zorg je dat ambtenaren hier ook makkelijk gebruik van kunnen maken? Het Kenniscentrum Creating 010 van de Hogeschool Rotterdam lanceert het Open Data Beslismodel dat hierbij helpt.

Het Lectoraat Human Centered ICT, van lector Ingrid Mulder werkte de afgelopen twee jaar aan het SIA Raak project ‘Professionals Supported – Rotterdam Open Data’. Eén van de resultaten van het project is het Open Data Beslismodel, dat professionals binnen de gemeente assisteert in het maken van keuzes met betrekking tot het vrijgeven van data. Kortom een toetsingsinstrument dat het bepalen van het open karakter van datasets vereenvoudigt. 

Ondersteuning voor professionals 

Het Beslismodel werd door onderzoekers Peter Conradie en Nathalie Stembert, via een iteratieve onderzoeksmethode ontwikkeld. In samenwerking met de gemeente Rotterdam werd een eerste iteratie van het Beslismodel opgesteld. Deze PDF-versie van het model is gebaseerd op onderzoek naar dataontsluiting binnen de gemeente. 

Programma Manager Open Data van de gemeente Rotterdam, Ferry de Groot, gaf aan: “Wij willen onze professionals een ondersteunend model bieden, dat hen aan een aantal kern thema’s herinnerd, die zij als checklist kunnen gebruiken”. In een tweede iteratie, is het model interactief gemaakt. 

Onderzoeker Nathalie Stembert zegt hierover: “Wij hebben de Flash versie van het model uitvoerig getest met medewerkers van verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente Rotterdam. Uit deze testsessies hebben wij veel nuttige inzichten verkregen en konden hierdoor verbeteringen met betrekking tot onder andere de vraagstelling doorvoeren in een derde iteratie van het Beslismodel”. 

De definitieve versie van het model is gebaseerd op een XML bestand dat de volgorde van de vragen en de vraagstelling bevat. Het XML bestand wordt gelezen door de back-end van het model, de PHP code en kan gemakkelijk worden aangepast, zonder dat er speciale software voor nodig is. Terwijl de front-end van de applicatie is vormgegeven in de stijl van de gemeente Rotterdam, zodat het model feilloos kan worden geïntegreerd in de werkprocessen. 

Stappenplan 

Het uitgangspunt van het Beslismodel is dat iedere dataset open is, tenzij specifieke eigenschappen dit verhinderen. Nathalie Stembert, geeft in een korte uitleg over het Beslismodel aan: “Wanneer gemeentelijke professionals het model hebben gestart vindt de controle op deze eigenschappen plaats op basis van vragen met betrekking tot zeven hoofdthema’s: privacy, intellectueel eigendom, geheimhouding, maatschappelijke veiligheid, oneerlijke concurrentie, een kosten-baten analyse en het format waarin de data is opgeslagen”. 

Ook stelt zij dat, indien er bij het beantwoorden van de vragen onzekerheid heerst over het juiste antwoord, het model doorverwijst naar een expert binnen de gemeente Rotterdam. Na het doorlopen van het model wordt er een indicatie gegeven of een dataset kan worden geopend of niet. Het definitieve model is aan de gemeente gepresenteerd en komt op het intranet van de gemeente Rotterdam te staan. 

Open mentaliteit 

Om in het gedachtegoed van Open Data te blijven, wordt het model Open-Source aangeboden en kan het worden gedownload in een zip-bestand, bestaande uit de PHP, XML, CSS en PDF bronbestanden; in de colofon van het model, wordt verwezen naar de websites van Rotterdam Open Data, SIA Raak, Creating 010 en de gemeente Rotterdam.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK