Nieuwe HO-fusie op komst

Nieuws | de redactie
15 augustus 2013 | In Zuid-West Nederland wordt de integratie verwacht van twee HBO-instellingen. Voor het eerst gaat de demografische krimp direct gevolgen hebben voor het aanbod van hoger onderwijs.

De Hogeschool Zeeland en de NHTV in Breda verkennen al langere tijd mogelijkheden tot een eventueel samengaan. Het onderwijsaanbod in de eilandenprovincie staat onder druk omdat de instroom in zowel MBO als HBO te gering is voor het in stand houden van een adequaat pakket opleidingen. De kritische massa wordt door de bevolkingskrimp en vergrijzing ontoereikend.

Gebrek aan voorzienigen

Na een soort integratie van de MBO- en HBO –voorzieningen in Zeeland door een bestuurlijk proces onder leiding van oud-VSNU-voorzitter Ed d’Hondt kon een deel van het beroepsonderwijs nog overeind blijven. Voor de langere termijn blijkt ook dit niet te volstaan, omdat noodzakelijke voorzieningen als kwalitatieve stages en afstudeermogelijkheden in de beroepspraktijk moeilijk te verwerven blijven.

Getroffen door ‘Schutte’

De Zeeuwse hogeschool is voor haar toekomstperspectief bovendien ernstig getroffen geweest door de Commissie-Schutte. Deze concludeerde dat het internationale aanbod in de milieu- en watertechnologie opleidingen onterecht was gefinancierd als deel van de zogeheten HBO-fraude.

Daarmee werd deze ontwikkeling in het aanbod met veel potentieel in Zeeland afgekapt. Staatssecretaris Mark Rutte zorgde er wel voor dat de hogeschool niet kopje onder ging aan de boetebepalingen die vanuit ‘Schutte’ zouden moeten gelden.

In de lange termijn strategie van de NHTV in Breda is nu ruimte geschapen voor de optie van het samengaan met het Zeeuwse HBO. Gelet op de demografische en kwalitatieve trends in het hoger onderwijs zal een fusie daarmee niet lang op zich kunnen laten wachten. 

UPDATE: 

De beide hogescholen geven aan momenteel geen voornemens te hebben over te gaan tot een fusie. Wel is er sprake van een samenwerking op het gebied van gezamenlijk opleidingsdomeinen in een daarvoor samen opgerichte academie. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK