Onderwijsgeld onzeker

Nieuws | de redactie
19 augustus 2013 | Het kabinet heeft een fiks financieel dilemma. Moet het beloofde geld voor onderwijsvernieuwing nu wel of niet ingezet worden, ongeacht het mislukt Nationaal Onderwijs Akkoord? Dijsselbloem staat - ongebruikelijk - tegenover Rutte.

Eind februari was al duidelijk dat Financiën het regeerakkoord strikt wil handhaven waar het de onderwijsuitgaven betreft. Bij een modernisering van de arbeidsvoorwaarden in de sector komt er flink geld bij. Zonder ‘deal’ op dat punt blijft de hand op de knip.

Bussemaker wil bonden niet belonen

De begrotingsvooruitzichten voor 2014 en 2015 zijn sindsdien niet zo verbeterd, dat minister Dijsselbloem nu lankmoedig zou willen of kunnen worden. Bovendien heeft collega Bussemaker weinig zin om de lerarenlobby’s en bonden te belonen voor hun weerspannigheid die een Nationaal Onderwijs Akkoord in de weg is blijven zitten. Het signaal naar de Eerste Kamer en de maatschappelijke partners zou daarbij trouwens fataal zijn: wie consensus blokkeert krijgt extra’s

De minister wil niettemin de arbeidsvoorwaarden  ten gunste van de jonge docenten en hun duurzaam loopbaanbeleid hervormen. In tijden van een nullijn voor de salarissen is dat ook wel nodig als je talent wilt trekken. Dat betekent dat oudere docenten BAPO-rechten zouden gaan verliezen, bijvoorbeeld. Beoogde onderdelen van het niet bereikte akkoord zouden zo wel gerealiseerd worden, maar zonder de compenserende investeringen uit het regeerakkoord.

Geen zin in zure boodschap

Binnen de coalitie is men hierover niet geheel eensgezind. De strenge lijn van Dijsselbloem roept twijfel op bij premier Rutte. Op het Torentje zit men niet te wachten op het effect van die lijn op de buitenwacht, hoort ScienceGuide.

De minister-president schrikt terug van de gedachte dat hij op Prinsjesdag een scherpe inperking van de investeringen in leraren uit het regeerakkoord zou moeten aankondigen. De boodschappen zullen op andere terreinen al zuur genoeg zijn en juist op onderwijs- en kennisterrein wordt hij ook vanuit Brussel gemaand juist extra te doen. Voor het aanmoedigen van een minder narrig en somber consumentenklimaat is het snijden in – zelfs – de uitgaven voor onderwijs evenmin een aanrader.

Ook voor het zoeken van steun op andere deelterreinen zou zo’n scherpe opstelling negatief uitwerken. Steun van D66, GroenLinks en CDA wordt daar niet kansrijker door juist in de onderwijsuitgaven extra sober te doen, vreest Rutte. Dat geldt al helemaal voor eventuele steun vanuit de SP voor delen van het Sociaal Akkoord. De laatste loodjes voor Prinsjesdag  worden daardoor lastiger en onvoorspelbaarder dan al eerder was voorzien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK