Oplossingen voor uitval in MBO

Nieuws | de redactie
15 augustus 2013 | Bij de overstap van het VMBO naar het MBO vallen nog te veel leerlingen uit. UvA-onderzoekster Louise Elffers ziet ruimte om deze schoolverlaters toch aan een diploma te helpen. “Mentoren, coaches kunnen een belangrijke aanvullende bron van informatie en ondersteuning vormen.”

Op de website Sociale Vraagstukken gaat Elffers, werkzaam bij de vakgroep Onderwijskunde van de UvA, die in 2011 op dit onderwerp promoveerde in op de mogelijkheden die er zijn om leerlingen die uitvallen na een overstap toch succes te bieden. Dat is nodig want “jongeren zonder startkwalificatie hebben twee keer zoveel kans op werkloosheid en blijven vaker hangen in slecht betaalde en laaggekwalificeerde banen.”

Grotere problemen in MBO

Volgens Elffers zijn overgangen naar een nieuwe school altijd lastig, maar zijn de problemen nog groter als de omgeving van leerlingen minder stimulerend of ondersteunend zijn. Dat is bij de overgang van VMBO naar MBO vaak het geval.

“We zien in de uitvalstatistieken al jaren een oververtegenwoordiging van bepaalde groepen jongeren: jongens vallen bijvoorbeeld vaker uit dan meisjes, net als leerlingen met een lagere sociaal-economische achtergrond, allochtone leerlingen of kinderen uit gebroken gezinnen.”

VMBO moet ook startkwalificatie zijn

Louise Elffers pleit er daarom voor op andere manieren deze groepen zo te ondersteunen dat zij degelijk gekwalificeerd de arbeidsmarkt op kunnen. Eén van de oplossing hiervoor is de verlenging van het VMBO naar een startkwalificatie MBO niveau 2. “VMBO’ers worden dan niet onnodig belast met een extra transitie en zij verlaten, net als havisten en vwo’ers, het voortgezet onderwijs na het eindexamen met een startkwalificatie op zak.”

Naast deze wijziging in het onderwijsstelsel ziet Elffers veel ruimte voor verbetering in de begeleiding van deze groep leerlingen die een beperkter toegang hebben tot steun. “Mentoren, coaches en zogenaamde peer tutors (ouderejaars die optreden als mentor voor eerstejaars studenten) kunnen een belangrijke aanvullende bron van informatie en ondersteuning vormen voor deze leerlingen.”

UPDATE: 

De beide hogescholen geven aan dat wat hen betreft nu geen sprake is van een voornemen tot fusie. Wel is het zo dat op verwante disciplinaire terreinen samengewerkt wordt in een gezamenlijke academie. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK