Sekse bepaalt vertraging promotie

Nieuws | de redactie
13 augustus 2013 | Mannelijke PhD-studenten vertragen meer dan vrouwen. Vooral als ze kinderen krijgen. Vrouwen die promoveren vertragen eerder als ze tussentijds trouwen, scheiden of gaan samenwonen. Ook veel internationale contacten bevorderen de voortgang niet, zo blijkt uit Utrechts onderzoek.

Deze en andere bevindingen zijn te lezen in het artikel ‘What took them so long? Van onder meer de Utrechtse statisticus Rens van de Schoot. De auteurs analyseerden in een eerste studie 301 door PhD-studenten ingevulde enquêtes. De enquêtes waren door de promovendi ingevuld op het moment dat de promotiedatum vaststond. De ondervraagden waren werkzaam aan de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht.

Trouwende vrouwen

Uit de enquêtes bleek dat vrouwen een gemiddelde vertraging opliepen van 9,52 maanden. Mannen liepen – zoals ook elders in onderwijstrajecten veelal het geval blijkt – meer vertraging op: 10,11 maanden. “De redenen van vertraging verschillen tussen mannen en vrouwen”, licht Van de Schoot toe. “Vrouwen liepen bij trouwen, scheiden of gaan samenwonen gemiddeld ongeveer vijf maanden vertraging op. Ook is bij vrouwelijke promovendi investering in internationale contacten weinig bevorderlijk voor de voortgang van hun promotietraject. Dit zorgt voor een vertraging van ongeveer drie maanden.”

Voor mannen blijkt het huwelijk geen reden om vertraging op te lopen, maar gezinsuitbreiding is dat wel. Zulks in tegenstelling tot de trend bij vrouwen. Gemiddeld blijkt dat met vier maanden vertraging gepaard te gaan. Mannen blijken daarnaast vertraging op te lopen als zij een andere, nieuwe  promotor toegewezen krijgen.

Geldverlies

“Vertragingen in het promotietraject zijn vanzelfsprekend niet wenselijk”, zegt Van de Schoot. “Niet alleen omdat dat kan leiden tot frustraties en een verlies van kostbare tijd bij promovendi en hun begeleiders.”

Het WO heeft ook een materieel belang bij tijdig afronden van de promoties. “Vertraging kan ook een bron zijn van verlies van geld, zeker als vertraging uitmondt in het niet afronden van het project. Universiteiten zijn er dan ook bij gebaat om vertragingen in promotietrajecten zoveel als mogelijk te voorkomen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK