Vraagtekens bij HBO selectie

Nieuws | de redactie
14 augustus 2013 | Komt er meer selectie aan de poort, ook in het HBO? Politiek is men positief gestemd en hogescholen steken daar op in. Ook vanwege de kansen op werk voor studenten. Maar het is nu de VVD die opheldering wil van minister Bussemaker over wat de HAN met een fixus en selectie beoogt.

De Gelderse hogeschool voorziet met haar collega’s met zorgopleidingen in het HBO fikse tekorten aan stageplaatsen die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de opleidingen en het te realiseren HBO-niveau. De verwachte toestroom naar de Verpleegkunde moet daarom gereguleerd worden, omdat de kwalitatieve eisen en de spankracht van de arbeidsmarkt in de zorg elkaar anders ernstig in de weg gaan zitten.

Groeiende spanning

Met een numerus fixus en vervolgens met matching en selectie aan de poort zouden de betrokken opleidingen de daardoor groeiende spanning kunnen opvangen. Men kan de studenten de vereiste intensiteit en kwaliteit van de praktijkonderdelen van de studie adequaat aanbieden en men kan ‘de juiste student op de juiste plaats’ bevorderen, zodat de uitstroom van goed gekwalificeerden eveneens adequaat zal zijn, gelet op de komende vraag vanuit de sector en de arbeidsmarkt.

Berichtgeving bij ‘de Gelderlander’ hierover is voor de liberale Kamerleden Van Veen en Duisenberg aanleiding om minister Bussemaker ook meer ten principale te bevragen. Dat is opmerkelijk, omdat juist de VVD op dit punt altijd een geharnaste voorstander van meer en intensievere vormen van selectie aan de poort is geweest. 

De liberalen willen nu onder meer van OCW weten welke rol het ministerie eigenlijk speelt bij de afwegingen van instellingen als de Hanze Hogeschool en de HAN  op dit terrein: “Welk beleid heeft de u m.b.t. de afstemming van vraag en aanbod?” en ook: “Bent u op de hoogte en betrokken bij besluiten over het instellen van een maximale instroom van HBO-V studenten in Groningen en Nijmegen?”

U leest de volledige set vragen hier onder.

Vraag 1

Kent u het artikel «Vanaf 2014 loten voor hbo-studie Verpleegkunde aan de HAN»?

Vraag 2

Wat is de totale jaarlijkse opleidingscapaciteit voor verpleegkundigen in Nederland? Welke hbo-opleidingen hebben een fixus en welke niet?

Vraag 3

In hoeverre sluit de landelijke capaciteit aan stageplekken aan bij de landelijk verwachte behoefte? Hoe zal de ontwikkeling dat hbo-instellingen een fixus invoeren van invloed zijn op het kunnen voldoen aan de toekomstige behoefte aan stageplekken?

Vraag 4

Is een mogelijk gebrek aan stageplaatsen een regionaal of landelijk probleem?

Vraag 5

Welk beleid heeft de u m.b.t. de afstemming van vraag en aanbod? Is dit landelijk of wordt er rekening gehouden met regionale omstandigheden van studenten en de arbeidsmarkt?

Vraag 6

Wat vindt u van de argumentatie van de HAN dat er in de toekomst onvoldoende stageplekken beschikbaar komen voor de verpleegkundestudenten? Herkent u dat beeld?

Vraag 7

Bent u op de hoogte en betrokken bij besluiten over het instellen van een maximale instroom van HBO-V studenten in Groningen en Nijmegen?

Vraag 8

Spelen Europese studentenstromen hier een rol? Bijvoorbeeld studenten uit Duitsland of andere landen die in Nederland hun opleiding volgen en vervolgens terugkeren, dan wel Nederlandse studenten die met hun Nederlandse HBO-V-diploma buiten Nederland aan de slag kunnen?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK