Vrijwillig sober in HO-top

Nieuws | de redactie
19 augustus 2013 | Eén HBO-bestuurder kan zijn borst nat maken. De weigering zijn beloning aan te passen aan nieuwe normen levert een uitnodiging “voor een gesprek” met Jet Bussemaker op. De oproep vrijwillig te matigen heeft aardig gewerkt, maar er is een opvallend gat in het effect ervan.

OCW laat merken aangenaam verrast te zijn over de doeltreffendheid van “het moreel appèl” van de bewindslieden op “topbestuurders in onderwijs, cultuur en media om hun salarissen te matigen.”

7 weigeraars

De getallen zijn helder. Van de 26 topverdieners “boven de normen die voor het onderwijs gelden” hebben 19 vrijwillig hun salaris willen matigen. Van de 7 weigeraars is er een inmiddels opgestapt, vertrekt een ander later dit jaar en is van een derde nog geen reactie binnen.

Omdat voor de bestaande arbeidscontracten in HBO en WO een overgangsperiode van zeven jaar was voorzien bij de ingang van de aanscherping van de Balkenende-norm hebben Bussemaker en Dekker de betrokkenen aangesproken of zij vrijwillig tot matiging wilden overgaan. “Het grootste deel daarvan heeft zich laten overtuigen,” meldt de minister.

Groen blijft goud

“Het is – zeker in deze tijd – ongewenst dat bestuurders te hoge beloningen ontvangen uit publieke middelen, ook al hebben ze daar strikt formeel recht op.” Daarom juichen de bewindslieden “het toe dat verreweg de meeste bestuurders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen.” De weigeraars worden uitgenodigd voor een gesprek.

Opmerkelijk is, dat dit appèl niet geldt voor de bestuurders in de ‘groene sector’, zo verneemt ScienceGuide. Daar zou overigens wel een aanzienlijke matiging mogelijk zijn, aangezien bij onder meer de WUR een zeer ruimhartig beloningsbeleid voor de top usance is. OCW gaat strikt formeel echter niet over dit deel van het hoger onderwijs. Minister Kamp wel, maar deze had zich blijkbaar niet aangesloten bij de oproep tot matiging.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK