Wat zijn ‘kwalitatieve criteria’?

Nieuws | de redactie
23 augustus 2013 | Werkt de HO-bekostiging in Vlaanderen echt zo drastisch als de verontruste jonge academici stellen? “Mede-architect” ervan prof. Dirk van Damme ziet het signaal, maar legt een scherpe wedervraag op tafel. Zowel voor de critici als voor de beleidsmakers die iets zouden moeten doen.

Dirk van Damme is na zijn functies in de top van de Vlaamse onderwijspolitiek nu de chef van OECD-CERI, de denktank voor het onderwijsbeleid van de groep hoog ontwikkelde landen, de OECD. Het luiden van de noodklok door de jonge onderzoekers laat hem toch niet onberoerd. In een eerste reactie zegt hij: “Als één van de mede-architecten van het financieringsdecreet vind ik dit een belangrijk signaal, dat op een reëel probleem wijst, vooral in de humane wetenschappen.”

Die constructieve opstelling komt overeen met die van minister Pascal Smet en de Vlaamse rectores. Zij geven aan de kritische aspecten serieus te wegen en deze ook mee te nemen in de evaluatie en hervorming van de HO-financiering die de komende twee jaar aanstaande is. Maar Van Damme schiet ook met scherp.

Ontgoocheld over parameters

“Ik ben ontgoocheld in het volstrekt ontbreken van welke suggestie dan ook over de parameters die dan wél moeten in rekening gebracht worden. Wat zijn ‘kwalitatieve’ criteria?” Van Damme geeft aan dat hij met dergelijke generieke termen weinig uit de voeten kan en dat ‘het financieringsdecreet’  vage criteria – en perverse effecten die deze oproepen – juist wilde vervangen.

“Het decreet poogde een volstrekt ondoorzichtig en historisch scheef gegroeid model te vervangen door een transparant systeem, dat door zijn vele parameters en checks-and-balances helaas ook redelijk ingewikkeld is. Maar het afwijzen van meetbaarheid om het eigen werk te beoordelen vind ik gevaarlijk en in tegenspraak met wat wetenschappers aan de rest van de samenleving vragen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK