Wiskunde excelleert in etnische klas

Nieuws | de redactie
6 augustus 2013 | Etnische verscheidenheid in schoolklassen heeft een positief effect op de onderwijsprestaties van leerlingen van migrantenouders. Dit komt onder andere door het delen van een gezamenlijke straatcultuur. Zo blijkt uit onderzoek naar de wiskundeprestaties van dertienjarige leerlingen in Rotterdam.

Internationaal onderzoek onder vijftienjarige scholieren liet eerder nog zien dat etnische verscheidenheid in een school een negatief effect heeft op individuele onderwijsprestaties. Deze stelling gaat echter niet op voor de wiskundeprestaties van 905 leerlingen, concluderen onderwijssociologen Sjaak Braster van de Erasmus Universiteit en Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht.

Goed in rekenen

Deze leerlingen waren verspreid over in totaal 41 klassen van 11 scholen voor algemeen voortgezet onderwijs in Rotterdam. In deze grootstedelijke en multiculturele context blijken kinderen van migrantenouders in etnisch heterogeen samengestelde klassen juist significant hogere wiskundecijfers te halen dan hun klasgenoten in meer etnisch homogene klassen.

Onderzoek van De Haagse Hogeschool toonde al aan dat vooral immigranten uit Polen zeer succesvol waren op school, maar vooral in wiskunde. Deze groep scholieren wordt veelal ingeschreven op Randstedelijke scholen met een hoge diversiteit. 

Gezamelijke straatcultuur helpt

Braster en Dronkers verklaren deze bevindingen door te wijzen op de samenwerking tussen scholieren. In tegenstelling tot veel ouders vinden dertienjarige scholieren een maatschappij met etnische verscheidenheid een ‘normale’ zaak: zij hebben immers nooit anders meegemaakt.

De jongeren overbruggen hun etnische verschillen onder andere door het delen van een gezamenlijke straatcultuur en het spreken van een gemeenschappelijke straattaal. Daardoor wordt onderlinge samenwerking gemakkelijker, wat dus vooral positief uitpakt voor de wiskundeprestaties van allochtone jongeren in ‘veelkleurig’ samengestelde klassen zonder overduidelijke meerderheidsgroep.

Optimistische toekomstvisie nu al realiteit

Niet overal in Europa zijn de sociale gevolgen van diverse klassen zo rooskleurig blijkt uit recent Engels onderzoek. De gevolgen van zeer diverse klassen verschilt flink per land. Terwijl Duitse en Zweedse scholieren net als in Nederland een gezamenlijke cultuur vinden worden Engelse kinderen niet toleranter van een diversere klas.

De conclusie van het onderzoek in Rotterdam spoort met de voorspelling die de Amerikaanse socioloog Robert Putnam heeft gedaan over het effect van de toegenomen etnische verscheidenheid in grote steden. Op dit moment leidt dit volgens hem vooralsnog tot een afname van onderling vertrouwen tussen en binnen de diverse bevolkingsgroepen, maar op langere termijn verwacht hij positieve effecten. Voor jongeren in Rotterdam lijkt deze optimistische toekomstvisie nu al realiteit te zijn geworden


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK