Akkoord goed voor €700 mln

Nieuws | de redactie
2 september 2013 | Het Nationaal Onderwijs Akkoord maakt mogelijk dat bijna €700 mln extra investeringen vrij komen. Er komt “modernisering” van de arbeidsvoorwaarden, ruimte voor 3000 extra jonge leraren en meer wetgeving, zoals een verplicht lerarenregister naast ”onderzoek naar administratieve rompslomp”.

Het akkoord is een voorwaarde voor het vrijkomen van de intensiveringsmiddelen uit het regeerakkoord van VVD en PvdA. Het onderwijs krijgt zo extra middelen, oplopend tot €689 miljoen. Pas op Prinsjesdag worden de financiële doorrekeningen en effecten openbaar en ook pas daarna zullen de bonden en koepels in de Stichting van het Onderwijs het akkoord aan hun achterban voorleggen.

Ook dan wordt precies en helder of de nullijn voor het onderwijs opgeheven wordt. De samenvatting van het akkoord duidt daar op door te wijzen op afspraken over “de ruimte voor primaire arbeidsvoorwaarden.”

Minder regelgeving blijft een mooi streven voor de sector, maar lijkt ook dit keer niet helemaal te lukken. Er komt een regeling “waarmee de zeggenschap van onderwijsteams wettelijk wordt geregeld” en het lerarenregister zou bij wet per 2017 “wettelijke verankering” moeten krijgen. Dit zou de waarborg moeten vormen “dat iedere onderwijsgevende gekwalificeerd en bevoegd is.”

Doet AOb nu toch weer mee?

De reactie van de AOb zal de bewindslieden doen opkijken. De deur wordt onmiskenbaar al met een kiertje open gezet voor een handtekening alsnog. Voorzitter Walter Dresscher zegt onder meer: “Nederland heeft baat bij diepte-investeringen in het onderwijs. Het kabinet is dat echter niet van plan. Dat investeert niet, maar schuift met geld en stelt eisen die het onderwijs juist in een moeilijk vaarwater brengen. Tegemoetkomingen die de pijn zouden moeten verzachten, waren tijdens de onderhandelingen te bescheiden of zo geformuleerd dat men er altijd nog onderuit kan.”

Oftwel; tegemoetkomingen kunnen een gameschanger bieden. “Voor zover de AOb weet, is dat niet veranderd. De AOb is voorstander van een akkoord waarmee het onderwijs in relatieve rust aan een goede toekomst kan bouwen. Aan een akkoord waarmee het kabinet zijn magere ambities kan legitimeren, werken we niet mee.”

En dan komt het: “Wie weet is er een akkoord gesloten waarin jonge collega’s uitzicht krijgen op een vaste baan, waarin oudere collega’s de kans krijgen hun kennis over te dragen terwijl zij hun loopbaan afbouwen, waarin besturen zich dienend opstellen voor het primaire proces en waarin geld voorhanden is om in ieder geval een begin te maken met het dichten van het gat dat de afgelopen jaren is geslagen in de koopkracht. Maar het feit dat men de AOb tot nu toe het onderhandelingsresultaat niet wil tonen om ons alsnog te overtuigen, wekt argwaan.” 

Het gesloten akkoord bevat volgens de Stichting van het Onderwijs afspraken over:

  • een impuls voor de werkgelegenheid in het primair en voortgezet onderwijs, waardoor in 2014 3000 jonge leraren extra een baan kunnen krijgen of behouden;
  • tijd en middelen voor leraren voor nascholing;
  • wettelijke verankering van het lerarenregister; in 2017 moet gewaarborgd zijn dat iedere onderwijsgevende gekwalificeerd en bevoegd is;
  • versterking van de positie van de leraar onder andere door een professioneel statuut in het primair en voortgezet onderwijs waarmee de zeggenschap van onderwijsteams wettelijk wordt geregeld;
  • vermindering van werkdruk en van administratieve verplichtingen voor de leraar; er komt een onderzoek naar administratieve rompslomp in het onderwijs;
  • invulling en flexibilisering van de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs;
  • de ruimte voor primaire arbeidsvoorwaarden;
  • modernisering van de secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • de inzet van de intensiveringsmiddelen voor het onderwijs uit het regeerakkoord.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK