Bussemaker, Brussel en Pechtold

Nieuws | de redactie
6 september 2013 | Waarom gonsde Den Haag vlak voor de zomer over de optie ‘Jet Bussemaker volgt Neelie Kroes op'? Wilde ze weg? Moest ze weg van OCW? Ineens is nu duidelijk wat er speelde: D66.

De coalitie VVD-PvdA zoekt versterking van haar basis. Wat vorig jaar nog als onnodig en opzichtig pogen van het CDA te blijven mee regeren werd bestempeld, is nu de hoogste wijsheid van Den Haag. Dat raakt niet alleen de Eerste Kamer, het raakt ook de bredere maatschappelijke steun voor het kabinet.

Pogingen tot reconstructie van de coalitie- en dus ook de Ministerraad- zijn in de zomer ondernomen, maar inmiddels gestrand. Het CDA was niet zo genegen, omdat zijn onnodigheid van eind 2012 zijn ongedachte krachtenbron van 2013-2016 blijkt. Immers, hoe langer Rutte II blijft zitten, hoe meer het zal moeten wennen aan serieuze deals met Buma en Brinkman.

Geld en post er bij

D66 wilde wel, graag zelfs. De VVD wilde ook wel, in elk geval Mark Rutte zelf. In de coalitie zou dan extra ruimte voor onderwijsinvesteringen moeten komen, een dot slagroom bovenop de €700 mln. van het Nationaal Onderwijs Akkoord. Dat was het probleem uiteindelijk niet geweest.

D66 moest bij zo´n reconstructie ook bewindslieden leveren voor in de ministerraad. Pechtold als vice-premier zou nooit de fout maken van Van Mierlo die op BuZa ging zitten en zo fysiek veelal afwezig bleek, noch de fout van Thom de Graaf om op een fake-ministerie te gaan zitten zonder eigen machtspositie binnen de regering. Pechtold kon maar op één departement van omvang en allure komen: OCW. D66 als cultuurminnende grote stadsclub kon alleen zo zijn identiteit geloofwaardig belichamen.

Ook het feit dat een stevige, effectieve PvdA-minister op die post zitting heeft, speelt hier. D66 zal het die partij nimmer gunnen succes te boeken als onderwijs-Macher en dat ook nog met smakken geld dat D66 los wist te peuteren. En de PvdA huivert bij de gedachte dat zij haar minister zou moeten profileren als de kelner die de gerechten van sterrenkok D66 mag serveren. Dus moest Pechtold dan vicepremier worden op OCW, of niets zou werken.

Bussemaker next Kroes?

Dan moest Diederik Samsom ‘het probleem Jet’ oplossen en ervoor zorgen dat D66 in het kabinet verder alleen nog VVD-posten zou overnemen en bekleden, zoals die van beschadigde bewindslieden als Weekers op Financiën en Teeven op Justitie. Zou Bussemaker zo’n offer gevraagd mogen worden?

En daar kwam de banencarrousel in den brede in beweging. Nederland moet nog een opvolger voor Neelie Kroes vinden en dat moet echt een goede zijn. Immers met Dijsselbloem als chef van de Eurozone scoort ons land in Brussel al zwaar onder de topfuncties. Een belangrijke portefeuille in de Europese Commissie 2014-2019 zou nu dus alleen veroverd kunnen met een vrouw en een zwaargewicht.

Het schijnt zo te zijn, dat Rutte en Samsom al in de formatie gedeald hadden, dat de PvdA de opvolger van Neelie Kroes zou leveren, omdat de VVD noch mensen, noch zin had daarvoor. Toen dacht iedereen nog: ‘de droom van de Frans Timmermans gaat nog uitkomen ook!’ Maar dat was voordat Dijsselbloem tot hoger heerlijkheid geroepen bleek in Brussel. Dat schudde de kaarten opnieuw.

Alleen een zware vakminister en een vrouw kan nu nog een Commissiepost winnen die enig gewicht in de schaal legt. Prompt begon het dus te gonzen: Jet, the next Neelie! Dat loste immers twee problemen tegelijk op: de reconstructie van het kabinet en de PvdA-post in Brussel.

Rupsje-nooit-genoeg

Het is (nog) niet gebeurd. Samsom schrok toch terug van VVD-PvdA-D66. Twee liberale clubs op het pluche dankzij zijn indrukwekkende comeback op links in september 2012? Er zijn logischer en leukere conclusies voor een PvdA-leider. Hij ried Pechtold aan liever op thema’s tot deals te komen met het kabinet, zoals bij het leenstelsel. We weten nu dat D66 daar met Bussemaker en Dijsselbloem niet goed uitkwam. Hij wordt op OCW nu zelfs met het Melkertiaans epitheton gesierd: ‘Rupsje nooit genoeg’.

De coalitie is zo dus toch niet gereconstrueerd, heeft D66 en GroenLinks van zich vervreemd en nog geen opvolger voor Neelie Kroes. Dat laatste is geen probleem, zij weet zelf al een hele goede: Neelie Kroes. Toen ManUnited-baas Alex Ferguson opstapte omdat hij 71 wel een leeftijd vond om te stoppen, tweette zij met onverholen misprijzen, dat dat een leeftijd was waarop je pas echt begon!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK