EU en ‘huwelijkse gevangenschap’

Nieuws | de redactie
27 september 2013 | Chantage, polygamie, dreigen met geweld, eerwraak, mishandeling of ontvoering van kinderen. Een scheiding volgens het Europees burgerlijk recht is nog geen scheiding naar religieuze normen of recht uit het land van herkomst, ontdekte Clarissa van Galen (Hogeschool Leiden).

Na een legale scheiding via het Europese burgerlijk recht kunnen sommige vrouwen nare gevolgen ondervinden, omdat ze volgens religieuze richtlijnen of het recht van het land van herkomst tegen hun wil getrouwd blijven. Clarissa van Galen, student bij Hogeschool Leiden, deed onderzoek naar welke juridische aanpassingen nodig zijn in de Europese wetgeving om de problematiek rond dit huwelijkse gevangenschap op te lossen. Op 25 september jongstleden nam zij de prijs voor de beste afstudeerscriptie van de Hogeschool Leiden, van 2013,  in ontvangst.

Clarissa van Galen ontving voor haar afstudeerscriptie een eervolle vermelding en een geldprijs van 750 euro. De jury is het er unaniem over eens dat dit de beste scriptie 2012-2013 is. “Het is een hbo-waardig onderzoek, zeer maatschappelijk relevant en goed verzorgd”, oordeelt de jury. In haar onderzoek concludeert Clarissa dat nieuwe wetgeving op EU niveau nodig is om huwelijkse gevangenschap te voorkomen.

De Europese richtlijn is het meest geschikte wetgevingsinstrument hiervoor. Het rapport bevat aanbevelingen om deze wijzing te bereiken. Clarissa voerde het onderzoek uit in opdracht van Femmes for Freedom, een organisatie in Nederland die zich inzet voor vrouwen in binnen- en buitenland die de nare gevolgen van huwelijkse gevangenschap ondervinden.

Energie uit afvalwater

De tweede prijs van 500 euro ging naar Eliane van Dam, student Chemie. Eliane onderzocht een techniek waarmee in de toekomst op een duurzame manier energie uit afvalwater kan worden gewonnen. De sleutel tot succes voor deze techniek zit in de processen die zich afspelen in de bacterielaag, op een microscopisch korte afstand vanaf de electroden.

De jury typeerde het onderzoeksverslag als een wetenschappelijke publicatie met maatschappelijke consequenties. Omdat het onderzoek een breder doel dient dan alleen één bedrijf verdient deze scriptie de 2e prijs.

Ellemieke van Esbroeck, student HRM, ontving de derde prijs van 250 euro. Zij deed onderzoek naar hoe duurzaam betrokken de afdeling Residential Monteurs van KPN is. Dit heeft geleid tot verbeteringen om de duurzame betrokkenheid te vergroten zoals individugerichte ondersteuning door de leidinggevende, verbeteren van de informatievoorziening en het vergroten van de werkgeversbetrokkenheid. Volgens de jury een zeer uitgebreid onderzoek, waar veel tijd aan is besteed met voor de opdrachtgever goede resultaten.

Uitreiking eerste Honoursbullen

De uitreiking van de scriptieprijs maakte onderdeel uit van de HL talentenavond waar studenten die zich door talent, ambitie en doorzettingsvermogen weten te onderscheiden in het middelpunt van de belangstelling stonden.

Naast de scriptieprijs nam ook de eerste lichting studenten hun Honoursbul in ontvangst. Het Honoursprogramma is opgezet voor ambitieuze studenten die meer uit de studie willen halen dan alleen een bachelor diploma. Ze krijgen de kans om onder begeleiding te ontdekken hoe ze hun talenten het beste kunnen benutten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK