Excellent op alle punten

Nieuws | de redactie
20 september 2013 | Een unicum in het hoger onderwijs. Nog nooit kregen alle masteropleidingen van een hogeschool op alle NVAO-standaarden het oordeel ‘excellent’. Dit gebeurt bij het Koninklijk Conservatorium na internationale visitaties door peers van wereldniveau. Ook het bijzonder keurmerk voor internationalisering werd hierom verleend.

De NVAO heeft de Masteropleiding Opera “Dutch National Opera Academy”, die door het Koninklijk Conservatorium in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam wordt aangeboden, officieel als ‘Excellent’ beoordeeld. Eerder dit jaar kregen de opleidingen Master Muziek en Master Sonologie van het Koninklijk Conservatorium dezelfde beoordeling. Hiermee hebben alle Masteropleidingen van het Koninklijk Conservatorium de beoordeling ‘excellent’ ontvangen.

Hoogste kwaliteit op elke standaard

En dit krijgt het KC op alle drie de standaarden van de NVAO:  de Beoogde Eindkwalificaties, Onderwijsleeromgeving en Toetsing en Gerealiseerde Eindkwalificaties.  Tevens heeft het NVAO het Bijzonder Kwaliteitskenmerk Internationalisering toegekend aan de opleidingen Master Muziek en Master Sonologie. De NVAO heeft haar besluiten gebaseerd op basis van de rapporten en het oordeel van internationale visitatiepanels.

Bij de Master Opera is sprake van een buitengewoon hoge kwaliteit en professionaliteit van de zang en drama, aldus de beoordelaars. Wat de studenten presteren, stijgt volgens het panel boven het niveau van een Master opleiding uit. Het panel was zeer te spreken over de mogelijkheid die de studenten krijgen om in geënsceneerde operaproducties te spelen en samen te werken met professionele dirigenten en regisseurs, en gezelschappen, zoals het Residentie Orkest, het Asko|Schönberg en het Nationaal Jeugd Orkest.

Het panel was bij de Masters Sonologie en Muziek zeer te spreken over de manier waarop de Masterstudenten worden voorbereid op het toekomstige beroepenveld door samenwerking aan te moedigen en te vervlechten met het curriculum. Dit is onder andere terug te zien in de intensieve nationale en internationale connecties die het KC onderhoudt met het professionele werkveld, musici, ensembles, orkesten, maar ook met diverse platforms. De drie pilaren waarop het Masterprogramma is gebaseerd – educatie, onderzoek en productie – vormen een zeer solide basis voor het curriculum.

In lijn met Dijkgraaf

Deze opleidingsbeoordelingen zijn uitgevoerd in samenwerking met de European Association of Conservatoires (AEC) aan de hand van de NVAO standaarden en de Europees geldende standaarden van de AEC. Het Koninklijk Conservatorium is het eerste conservatorium in Nederland dat zich op deze wijze op internationaal niveau heeft laten beoordelen en dat het Bijzonder (Kwaliteits)kenmerk Internationalisering heeft ontvangen.

De beoordelingen die hiermee actueel zijn uitgevoerd bevestigen  nog eens de analyse van de Commissie Dijkgraaf over het uitzonderlijke niveau waarmee het kunstonderwijs in ons land weet te presteren. De benchmark voor de academies en conservatoria van ons land is dan ook de wereldtop en daarbij moet en kan het KUO aansluiten op de meest vernieuwende impulsen, die wereldwijd gegeven worden aan kunst, design en cultuureducatie, onderstreepte Dijkgraaf. De opleidingen hebben dit oordeel en die aansporing niet terzijde geschoven, zo blijkt hier nu, maar maken waar wat hen als kwalitatieve opdracht is gegeven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK