Forschung und Bildung

Nieuws | de redactie
23 september 2013 | Angela Merkel is beloond voor haar beleid van volharding in onder meer de investeringen in kennis, innovatie en onderwijs. Wat betekent deze overwinning voor de kennissector in Duitsland en bij ons?

Na Barack Obama triomfeert opnieuw een wereldleider die zich vol en blijvend inzet voor een kenniseconomie. Niet alleen in woorden, maar ook in concrete daden en investeringen voor de lange termijn. Een interessante observatie zou dat kunnen zijn voor politici in Nederland.

Eerder aanscherpen dan afremmen

Gevolg voor het kennisbeleid is allereerst dat Merkels’ koers ‘beharrlich’ zal worden voortgezet. Ze heeft nu twee mogelijke partners die haar bijna absolute meerderheid in de Bondsdag zouden kunnen aanvullen. Zowel de SPD als de Groenen zullen de investeringsvisie van de Kanzlerin eerder willen aanscherpen dan afremmen. Vooral op het punt van investeringen in de nieuwe energietechnologie en duurzame innovaties zullen zij extra accenten willen zetten.

Zulke accenten zijn ook te verwachten op onderwijsterrein. De lerarenvakbonden vormen een machtige lobby binnen de SPD en veel Länder-regeringen hebben premiers van die partij en juist zijn bepalen het onderwijsbeleid grotendeels. De SPD zal dus meer geld voor scholen en jongeren in achterstandssituaties eisen in een coalitie.

Kansen voor Nederland

Merkel zal haar beleid om een ‘Bildungsrepublik’ voor op te zetten dus met kracht kunnen voortzetten. Haar steun in Europa voor lange termijn investeringen in innovatie en R&D – in het belang van de hightech sector in eigen land natuurlijk ook -zal zij volhouden. Voor ons land biedt dit perspectief. Nederland is partnerland en focus van ‘de Olympiade van de hightech’ in 2014, de Hannover Messe.

Uiteraard opent Angela Merkel deze zelf, Aangezien de top van bedrijfsleven, politiek en wetenschap in Duitsland weinig besef kent van de betekenis van ons land als kennispartner, valt er voor Nederland nog veel te winnen tijdens het bewind van ‘Mutti’. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK