Friese alliantie in HBO

Nieuws | de redactie
2 september 2013 | NHL en Stenden intensiveren hun samenwerking. “We willen middels samenwerking een sterke verbond creëren in de Friese samenleving en van daaruit op weg naar de hogeschool van de 21e eeuw,” zeggen beide collegevoorzitters tegen ScienceGuide.

“Onze ambitie is te komen tot de kenniscoöperatie voor het hoger onderwijs en onderzoek van de 21e eeuw,” legt Willem Smink van NHL uit. Hoewel beide hogescholen een duidelijk eigen identiteit hebben, vindt er al op veel vlakken nauw overleg plaats. Dat is ook niet gek, voor twee hogescholen die direct naast elkaar op de kenniscampus in Leeuwarden gesitueerd zijn.

Samen optrekken

Stenden en NHL achten nu echter de tijd rijp om in een breder verband de krachten te gaan bundelen. Van een fusie willen ze niet spreken, maar duidelijk is dat zij nadrukkelijk samen willen optrekken in de ontwikkeling van een gedeeld onderwijsvisie en een afstemming van het opleidingsaanbod.

“We zullen nadrukkelijk per domein gaan kijken waar we elkaar kunnen aanvullen,” legt Stenden-voorzitter Leendert Klaassen uit. “Dat kan betekenen dat er uiteindelijk ook misschien opleidingen bij één hogeschool gevestigd zullen worden, maar vooralsnog kijken we vooral waar we elkaar inhoudelijk kunnen versterken.”

Beide hogescholen hebben in dat streven een ambitieuze doelstelling geformuleerd. “We willen toe naar de hogeschool van de 21e eeuw,” zo onderstrepen beide voorzitters. “Daarbij speelt digitalisering een grote rol, zowel in het bevorderen van de studeerbaarheid en de studierendement, twee  thema’s die denken wij hoog op de agenda zullen komen.”

Focus op digitalisering

“Daarnaast willen we ook nadrukkelijk investeren in digitalisering als middel om ons achterland beter te bereiken in het kader van Leven Lang Leren. Wij denken dat wij daar de kennis voor in huis hebben en zijn van plan daar samen ook echt geld voor vrij te maken.” Een voorbeeld van digitalisering daarbij is bijvoorbeeld het actiever gebruik maken van digitaal toetsen om zo studenten beter van feedback te voorzien en hun voortgang te monitoren.

De plannen van Stenden en NHL passen in de ambitie die de Friese regio heeft om de economie in het Noorden van Nederland van een nodige impuls te voorzien. “We moeten echt meters,” zegt Smink, die daarbij ook nadrukkelijk naar de provincie kijkt. “De provincie heeft aangegeven sterk te willen investeren in de Friese economie en werkgelegenheid. Wij willen dat graag samen oppakken en de provincie heeft aangegeven daar positief tegenover te staan.”

Een krachtenbundeling van de twee grote Friese hogescholen moet naar de provincie een signaal afgeven dat zal leiden tot investeringen in onderwijs en onderzoek om zo de economie en arbeidsmarkt te stimuleren. Een dergelijke samenwerking leverde de Universiteit Maastricht eerder dit jaar al €180 miljoen aan investeringen op vanuit de provincie Limburg.

Centres of Expertise

Een voorbeeld waarop de hogescholen in Friesland een rol kunnen spelen, noemt Smink de Centres of Expertise. “NHL richt zich heel erg op het thema water, dat is ook een wereldthema en je ziet ook dat er veel aandacht is voor de expertise die we in huis hebben. Voor Stenden zal de nadruk meer liggen op toerisme. Ook op het gebied van serious gaming voor bijvoorbeeld de zorg kunnen wij veel betekenen.”

Zonder de eigen identiteit te verliezen zeggen beide hogescholen het komende jaar te zullen gaan kijken naar op welke vlakken ruimte is voor versterkte samenwerking. De CvB’s hebben Erasmus-professor Pauline Meurs en voorzitter van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek bereid gevonden het proces van intensiever samenwerken te begeleiden en beoordelen.

Intensieve kenniscoöperatie

Voor studenten zal er voorlopig niet direct veel zichtbaar zijn van de samenwerking. Het personeel van de hogescholen wordt aangemoedigd elkaar actief op te zoeken en de discussie aan te gaan over waar mogelijkheden tot samenwerking zijn.

Leendert Klaassen: “Op bestuurlijk vlak zal er vooralsnog sprake zijn van intensieve kenniscoöperatie. Pas geleidelijk zullen we aan gaan zien of dit gaat leiden tot een andere organisatie van besturen. Maar dat is iets waar we komend studiejaar beter zicht op hopen te krijgen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK