Houvast voor studiekiezers

Nieuws | de redactie
13 september 2013 | Met ‘Studie in Cijfers’ kunnen aankomend studenten alle opleidingen in Nederland objectief vergelijken. Driekwart van het HBO werkt er al mee. “Volgend jaar doen ze wat mij betreft allemaal mee,” zegt HBO-voorman Thom de Graaf. OCW meldt dat WO en MBO hiermee ook aan de slag gaan.

In het architectonisch fameuze X-gebouw van Hogeschool Windesheim waren studenten, aankomend studenten en onderwijsbestuurders bij elkaar gekomen voor het presenteren van ‘Studie in Cijfers’ en een debat daarover in de vorm van het #HBO-discours. Dit instrument biedt een handzaam overzicht waarmee studiekiezers makkelijk kunnen vergelijken of opleidingen goede baangarantie bieden, wat de studielast is en of er veel uitval is in het eerste jaar.

Studenten zelf aan de wieg

27 hogescholen doen er inmiddels mee met het project. Dit is ontstaan uit een initiatief van het student- en scholierenorganisaties als het LAKS, ISO en LSVb. Hans Schutte, DG Hoger Onderwijs van OCW, die ‘Studie in Cijfers’ “een mijlpaal in de samenwerking rondom studievoorlichting” noemde, benadrukte dit nog eens. “Studenten zelf hebben aangegeven dat het tijd is voor goede en transparante informatie over opleidingen.”

LSVb-voorzitter Jorien Janssen beaamt dit. “Er komt steeds meer druk te staan op studenten, daardoor is het nog belangrijker dat ze de juiste informatie krijgen. Het is goed dat je nu precies kan vergelijken waarin bijvoorbeeld de opleiding commerciële economie in Haarlem nu verschillend is van die in Zwolle. Op die manier is er minder ruimte voor reclamefolders van hogescholen die adverteren met stages in Curaçao met dolfijnen, zoals in het verleden wel eens gebeurde.”

Keiharde acquisitie is voorbij

Het voorbeeld mag lachwekkend zijn, maar het al te jolig of reclame-zuil-achtig van nieuwe studenten is wel een probleem waar hun bonden zich de laatste jaren over hebben opgewonden. Volgens Windesheim-bestuurder Jan Willem Meinsma is er in dat opzicht wel wat veranderd. “De tijd van keiharde acquisitie is volgens mij echt voorbij. We zien nu in, dat je je daar als hogeschool echt zelf mee in de voet schiet.”

Volgens Meinsma gaat het er juist meer en meer om dat studenten op die plek terecht komen waar zij zich het beste thuis voelen. ‘Studie in Cijfers’ is één van de middelen om hen daarbij van dienst te zijn. “Het moet de start van het gesprek zijn. Je hebt wat in handen om vragen over te stellen als je bijvoorbeeld op een open dag staat.”

De aanwezigen stellen dan ook nadrukkelijk dat de nieuwe tool niet doorslaggevend is, maar vooral een extra middel is. LAKS-penningmeester Gijs Kool: “Het is prettig dat je jezelf goed kunt voorbereiden op je studiekeuze. Je bent ook echt met die informatie gebaat als je naar open dagen gaat.”

Niet blindstaren op baangarantiecijfers

Thom de Graaf liet weten trots te zijn dat het HBO er in korte tijd in was geslaagd op zo’n grote schaal ‘Studie in Cijfers’ in gebruik te nemen, zodat vrijwel alle opleidingen en hogescholen daarin een plaats hebben en te analyseren zijn. Hij gaf wel aan dat enige reserve ten aanzien van sommige cijfers verstandig is. “Zo moeten we ons niet blindstaren op cijfers rond baangarantie die in tijden van crisis én tegelijkertijd enorme technologische ontwikkelingen aan grote verandering onderhevig zijn.”

Een benchmark

Niettemin kan ‘Studie in Cijfers’ een belangrijke rol spelen ook voor hogescholen zelf, “om je zelf goed voor te houden waar je als opleiding staat.” Hans Schutte sprak in dat opzicht van ‘een benchmark’. “Het kan zelfs leiden tot wat concurrentie – in de goede zin van het woord – tussen instellingen.”

Als het aan Schutte ligt zal het dan ook niet gaan blijven bij het HBO. “Het wetenschappelijk onderwijs gaat volgen en inmiddels heeft ook de MBO-raad laten weten geïnteresseerd te zijn. Dat is belangrijk omdat een goede studiekeuze kan bijdragen aan het verhogen van het studiesucces.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK