Job Cohen beurt Rotterdam op

Nieuws | de redactie
11 september 2013 | De Erasmus Universiteit moest er flink aan trekken om alsnog de instellingstoets van de NVAO te behalen. Job Cohen voerde een scherpe ‘second opinion’ uit en vond “een kwaliteitscultuur die er mocht wezen.”

De oorspronkelijke toetsing vanuit de NVAO gaf de Rotterdamse universiteit een pittige, vrij kritische boodschap. Het panel onder leiding van oud UU-voorman en voormalig Inspecteur Generaal Jan Veldhuis gaf niet direct groen licht voor de instellingstoets. Een aantal dingen moest echt fundamenteel beter.

Visie, beleid, effectief evalueren

De NVAO kwam op basis van dit advies met die voorwaarden. Daaraan moest de EUR voldaan, binnen een jaar, om bij een hertoetsing toch de instellingstoets te verkrijgen. Die voorwaarden betroffen enkele wezenlijke aspecten van het kwaliteitsbeleid:

1,) “Het college van bestuur herformuleert de visie van de instelling op de kwaliteit van het onderwijs en op de kwaliteitscultuur die meer aansluit bij het decentrale karakter van de instelling en uitgaat van haalbare, universiteitsbrede ambities; 

2.)  Het college van bestuur maakt inzichtelijk dat de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is terug te voeren op systematisch beleid, inclusief doelen, middelen en tijdpad, voor de beleidsterreinen genoemd onder standaard 2 en de aandachtsgebieden voortvloeiend uit de te formuleren visie. Dat geldt in het bijzonder voor de verankering van onderzoek in onderwijs, internationalisering en multidiversiteit; 

3.) Het college van bestuur maakt inzichtelijk hoe het instellingsbreed resultaten effectief meet en evalueert, al dan niet gebruik makend van de voor verbetering vatbare instrumenten voor kwaliteitszorg als de kwaliteitsmonitor, de tussentijdse opleidingsevaluaties en de convenanten.” 

Opgetrokken wenkbrauw 

De NVAO liet nu een toetsingspanel naar de Erasmus Universiteit kijken, onder leiding van de oud-burgemeester van Amsterdam, die ook HO-bewindsman op OCW was in het kabinet met Lubbers-Kok, Job Cohen. Zijn analyse heeft de  Rotterdammers opgelucht. Cohen stelde vast: “De Erasmus Universiteit voldoet aan de voorwaarden.” 

De oud-bewindsman – die ook rector was van de Universiteit Maastricht- gaf aan, dat bij goed begrepen had, dat de EUR van het kritische aanvankelijke oordeel behoorlijk geschrokken was. Het was aanleiding geweest tot de nodige interne reflectie. Cohen zei tijdens de openbare terugkoppeling aan het CvB, medewerkers en studenten: “Tijdens ons bezoek hier is gebleken, dat u wel een wenkbrauw heeft opgetrokken bij het oordeel van de NVAO.” Hij kon zich ook wel wat voorstellen.

Dat begrip was sterker geworden door de resultaten die hij met zijn panelcollega’s nu had kunnen beoordelen. De drie voorwaarden van de NVAO rond visie, beleid en effectief evalueren hadden hun werk gedaan. “U bent -met wat er in het laatste jaar is gebeurd- tot een kwaliteitscultuur gekomen die er mag wezen.” 

Veelbelovend, ook voor HBO 

Dit uitte zich bijvoorbeeld in de visie van de universiteit op de kwaliteit van onderwijs. Cohen herkende die. “Toen ik die visie las, dacht ik meteen: ‘typisch Henk Schmidt’ Dat is een bijzondere prestatie.” 

Rector Schmidt heeft met name zich ingezet om het studiesucces te bevorderen. Het programma Nominaal = Normaal staat daarin centraal. Cohen onderstreepte dat de resultaten “veelbelovend” genoemd mogen worden. Daarmee acht hij die uitkomsten van meer dan lokale Rotterdamse betekenis. “De resultaten van Nominaal = Normaal zijn voor heel Nederland van belang.”

Dat strekt reeds nu verder dan het WO. Ron Bormans, de voorzitter van de Hogeschool Rotterdam, noteerde deze week na het betoog van rector Schmidt bij de opening van het academisch jaar: “Zijn beleid ‘nominaal = normaal’ heeft geleid tot een veel actievere studiehouding en het beleid is in het bijzonder succesvol bij mannen en allochtonen, daar waar de rendementsproblematiek zich bij ons in het bijzonder manifesteert.” 

“Meteen na afloop stuur ik een mail rond naar een aantal collega’s binnen de hogeschool: ‘Kom net van de opening van het Academische jaar van de EUR. Henk Schmidt presenteerde weer imposante cijfers wat er met hun rendement aan het gebeuren is. Met deze keer als toetje dat hun aanpak in het bijzonder werkt bij allochtonen en mannen. Ik vind toch dat we daar nog eens goed naar moeten kijken’.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK