Kabinet herijkt wetenschap

Nieuws | de redactie
6 september 2013 | Op Prinsjesdag maakt het kabinet bekend, dat en hoe de uitgaven voor R&D fundamenteel herijkt en waar nodig herzien worden. "Een IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) naar wetenschappelijk onderzoek" zal bij de Miljoenennota aangekondigd worden.

Naar aanleiding van een artikel op ScienceGuide over de komende herijking stelde VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas vragen aan de bewindslieden van OCW. Deze melden nu, dat de formele taakopdracht voor een IBO nog niet is uitgegaan, maar op Prinsjesdag bekend wordt. Een IBO is ook primair een zaak van de minister van Financiën en daarom zal dit bij de Miljoenennota worden gehecht.

Machtig wapen van Dijsselbloem

Dit zogeheten interdepartementaal beleidsonderzoek is een ‘machtig wapen’, dat vanuit het ministerie van Financiën kan worden ingezet als bewindslieden behoefte hebben aan een structurele systeemanalyses en ingrijpende hervormings-opties in wezenlijke delen van de overheidsvoorzieningen en bekostigingsarrangementen. In een IBO analyseren experts van het betrokken beleidsdomein en financiële specialisten hoe de geldstromen vanuit overheidsbronnen lopen naar en binnen dat domein.

Uiteraard blijft het daar niet bij, want vanuit hun feitelijke overzichten en analyses komen de betrokken ambtenaren dan met scenario’s en opties om die geldstromen effectiever, minder kostbaar of heringericht te laten lopen. Dit is recent bijvoorbeeld nog gebeurd met de financiering van de academische ziekenhuizen, die toenmalig minister De Jager van Financiën kritisch wilde laten toetsen met behulp van een IBO, omdat zij “een badkuip met vijf kranen” waren.

Geld blijft in R&D

Minister Bussemaker benadrukt dat “de precieze bandbreedte” van het analyitisch werk van de onderzoekende experts “niet op voorhand aan te geven” is. Wel legt zij vast dat de uit te zoeken “beleidsvarianten budgetneutraal zullen zijn.”

Dat houdt in dat “eventuele besparingen” op basis van grotere doelmatigheid, betere organisatie en afslankingen “worden geherinvesteerd in de wetenschap.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK