Koers kiezen in crisis

Nieuws | de redactie
3 september 2013 | Bij de jaaropening van Saxion benadrukken Ton Heerts (FNV) en Saxion-voorman Wim Boomkamp hoezeer de crisis echt en diep ingrijpt. Een weg daaruit vinden zij ook: een sterke focus op techniek in Twente. “Een duidelijke strategische koers kiezen is belangrijker dan ooit.”

Zowel FNV-voorzitter Ton Heerts als Wim Boomkamp benadrukt bij de start van het collegejaar van Saxion de impact van de crisis. “Deze crisis is dieper en duurt langer dan in de ons omringende landen,” zei Heerts, terwijl Boomkamp de huidige fase kenschetste als “een tijd van langjarige crisis.”

Niettemin tonen beiden zich positief over de toekomst en de manier waarop in Overijssel door bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen wordt gewerkt om juist samen uit die crisis te komen. Heerts benadrukt dat de partijen “samen zorgen voor een vruchtbare bodem waarom de maakindustrie zich verder ontwikkelt.”

Living technology

Het belang van de maakindustrie wordt bij Saxion benadrukt in de keuze voor het profielthema en inhoudelijke zwaartepunt van ‘living technology’. Daarbinnen richt Saxion zich volgens Boomkamp op “het gebruik van technische innovaties  in allerlei verschijnselen van het dagelijks  leven, zoals de zorg, veiligheid of energie.”

Een belangrijke rol in de concrete realisatie van die ambities speelt volgens Heerts het Techniekpact. De verschillende partijen in dat pact samen kiezen voor “het bevorderen van kiezen, leren en werken in de techniek.” Die focus sluit goed aan op de kernwaarden van de Human Capital Agenda in Twente: “opleiden, werven en vooral ook vasthouden van technisch geschoold personeel – kwantitatief en kwalitatief.”

Afvinkpuntje van OCW?

Boomkamp voegt er in zijn speech aan toe dat de strategie van Saxion ook aansluit bij de onderzoeks- en innovatieagenda van Europe en de lange termijn visie van de grand challenges achter het grote investeringsprogramma Horizon 2020. Ook daar is voor het blijvende succes van ons land de samenwerking in de driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid van groot belang.

“Saxion richt zich, parallel aan deze strategische koers en in het kader van de prestatieafspraken met het ministerie van OC&W én om zich nadrukkelijk te onderscheiden van andere hogescholen op het zwaartepunt techniek,” motiveerde Boomkamp de strategische keuzes van zijn hogeschool die daar achter steekt.

De collegevoorzitter had in zijn betoog nog wel een punt van kritiek op de plannen van minister Bussemaker om de bestuurlijk integriteit in het hoger onderwijs te bevorderen met behulp van een eedaflegging. Hij vreest voor een gimmick. “Ik ben bang dat het meer een afvinkpuntje wordt, zoals dat bij veel governance afspraken het geval is. Ik hoop dat wij voortdurend laten zien dat we integer zijn, tegenkracht organiseren en het debat erover voeren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK