Nog meer uitstel?

Nieuws | de redactie
24 september 2013 | Schuift het leenstelsel weer een stukje op in de tijd? GroenLinks is dan wel voor, maar niet nu en niet zo, en daar zou OCW dan wel weer op in willen steken. De SP wijst er op, dat dan meteen een gat ontstaat in de NOA-investeringen in de leraren. Bussemaker moet nu vragen beantwoorden.

HO-woordvoerder Jasper van Dijk (SP) heeft duidelijk behoefte aan enige oriëntatie. De steeds meer  en vaker wisselende signalen over het leenstelsel en zijn verschillende onderdelen zorgen voor verwarring, zo noteert hij. Wie is nu nog voor wat en per wanneer en hoe? En levert dit allemaal wel de gedurig aangeroepen investeringen op? Van Dijk vraagt daarom opheldering aan de minister van OCW over het meest recente bericht dat het leenstelsel inmiddels ook voor de masterstudent met een jaar zou worden uitgesteld.

 

1

Wat is uw oordeel over het bericht ‘Ook masterstudent hoeft in 2014 nog niet te lenen’, waarin staat dat er geen parlementaire meerderheid is voor invoering van het leenstelsel voor masterstudenten in 2014?

2

Deelt u de mening dat het niet ondenkbaar is dat studenten voor de tweede keer met een wijziging van de invoerdatum van het leenstelsel worden geconfronteerd, waardoor de onduidelijkheid verder toeneemt?

3

Deelt u de mening dat deze onduidelijkheid ook voor hogescholen en universiteiten vervelend is, omdat het steeds lastiger wordt om in te spelen op te verwachten studentenaantallen?

4

Deelt u de mening dat een wetsvoorstel niet eeuwig gewijzigd kan worden en dat u op een zeker moment uw knopen moet tellen over de haalbaarheid ervan? Zo ja, bent u bereid het wetsvoorstel in te trekken?

5

Is het juist dat het Nationaal Onderwijsakkoord voor 119 miljoen euro wordt gefinancierd door het leenstelsel? Zo ja, waarom is dit bedrag geschrapt uit de eindversie van het Onderwijsakkoord? Zo nee, hoeveel is het dan wel?

6

Deelt u de mening dat de middelen ter financiering van het onderwijsakkoord later vrijkomen op het moment dat het leenstelsel later wordt ingevoerd?

7

Deelt u de mening dat de uitvoering van het Onderwijsakkoord op losse schroeven komt te staan op het moment dat het leenstelsel van de baan is?

8

Bent u bereid op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over uw plannen met het (hoger) onderwijs? Zo nee, hoe serieus moeten wij uw voorstellen nog nemen als deze om de haverklap worden gewijzigd?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK