Onbenut talent remt economisch herstel

Nieuws | de redactie
12 september 2013 | Nederland laat innovatief talent onbenut en remt daarmee de economische groei. Bedrijven en onderwijs kunnen door meer kruisbestuiving onder hun mensen meer kenniswerkers laten opbloeien, zegt de AWT. De ‘kenniswerkersregeling’ van 2009 is een succes dat voortgezet moet worden.

Om de talenten van potentiële ‘kenniswerkers’ wel te gebruiken, roept de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid de overheid op om veel meer aandacht te besteden aan vaardigheden die vooral nodig zijn voor een goede toekomst. Ook moeten het onderwijs en het bedrijfsleven op dat vlak aan kruisbestuiving doen. Daarom raadt de adviesraad (regionale) overheden aan om onderwijs en bedrijfsleven sterker samen te laten experimenteren in de regio om meer kenniswerkers te genereren. Aldus het advies ‘Kiezen voor kenniswerkers’ dat voorzitter Uri Rosenthal presenteert.

Boor al het talent aan

Uri Rosenthal zegt: “Wereldwijd is er sprake van een war for talent. Ook in deze tijd van economische crisis en ontslagen, dreigt een groeiend tekort aan kenniswerkers. Het is goed dat Nederland het bètatalent stimuleert en excellente studenten laat excelleren.”

“Het is nog beter, sterker nog, het is noodzakelijk dat werkgevers en onderwijs eveneens de creatieve en innovatieve vermogens van de alfa-, gamma- en bètatalenten erkennen, herkennen en aanboren bij alle (toekomstige) arbeidskrachten. Zeker ook op middelbaar niveau is veel onbenut talent.”

Het World Economic Forum heeft uitgerekend dat Europa 45 miljoen extra talenten nodig heeft om een duurzame economische groei te verwezenlijken tegen 2030. Vanuit het WEF werd recent bekend, dat Nederland uit de top vijf van meest concurrerende wereldeconomieën is verdwenen en nu op plaats acht staat. Daarom vindt de AWT dat Nederland voldoende kenniswerkers moet hebben om de concurrentie op de wereldmarkt aan te kunnen.

Concrete adviespunten

De AWT biedt een aantal concrete punten van advies voor het opleiden en benutten van voldoende kenniswerkers:

-sluit een actieplan vaardigheden met het bedrijfsleven en onderwijs en zorg zo voor meer inzicht in de behoefte van en aandacht voor algemene vaardigheden;

-maak kenniswerkersvaardigheden onderdeel van onderwijsprogramma’s door een combinatie van het aanleren van vaardigheden uit de alfa-, bèta- en gammarichtingen. Doe dat juist ook in het middelbaar (beroeps)onderwijs;

-stimuleer learning on the job met bijvoorbeeld sabbaticals of stages waardoor (potentiële) kenniswerkers de ruimte krijgen om algemene vaardigheden te ontplooien en te benutten;

-zet arbeids-en talentpools op voor meer regionale mobiliteit en doe dat samen met het Midden-en Kleinbedrijf (MKB);

-vorm arbeidspools met sectorgerelateerde regio’s in het buitenland en haal zo nog meer kennis binnen;

-geef O&O-fondsen naast sectoraal ook een regionaal karakter.

Motor van groei

De AWT geeft in het advies aan hoe de raad kijkt naar de waarde en talenten die de kenniswerker kenmerken. “Weet je op innovatieve en creatieve wijze kennis te genereren en toe te passen, dan bedenk je ook vaak nieuwe oplossingen en ben je een echte kenniswerker. Bovendien beschik je over beslis- en communicatievaardigheden. Kenniswerkers hebben een hoge arbeidsproductiviteit en veel plezier in hun werk. Ze zijn daarom de motor van de economische groei.”

Het bedrijfsleven herkent echter de innovatieve vermogens van hun middelbaar en hoogopgeleide werknemers te weinig waardoor zij onbenut blijven. Ook het onderwijs kan veel sterker de bodem leggen voor het meer aanleren van algemene vaardigheden, aldus de raad.

“Het hebben van vakkennis is één, het creatief en probleemoplossend kunnen denken en het ontwikkelen van ondernemerschap zijn net zo belangrijk. Dat wordt ook bevestigd door het feit dat de helft van de bètatechnici buiten de technieksector werken. Werkgevers verwachten dat zij ook algemene innovatieve vaardigheden hebben.”

Slimme aanpak crisis werkt

De Kenniswerkersregeling uit 2009 moest eraan bijdragen dat onderzoekers, die door de crisis boventallig dreigden te raken, behouden werden voor het bedrijfsleven. Zij werden dan tot maximaal eind 2010 uitgeleend aan publieke kennisinstellingen.

Dat had als belangrijk neveneffect dat de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstelling verbeterde en intensiever werd. Daarom pleit de AWT voor een continuering van de Kenniswerkersregeling. Zo wordt een van de initiatieven van het Innovatieplatform nieuw leven ingeblazen als wwapen tegen de crisis.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK